3/2022

Насловна, импресум, ЦИП

Садржај

Подаци о ауторима

Списак рецензената

Упутство за предају рукописаЧЛАНЦИ

Милан РИСТОВИЋ

Дуго путовање Карла Блума кроз Балкан 1942–1943. године. Прилог за историју Порајмоса

Апстракт            ПДФ

Наташа МИЛИЋЕВИЋ, Небојша СТАМБОЛИЈА

Свакодневни и приватни живот припадника Српске државне страже у окупираној Србији 1942‒1944.

Апстракт            ПДФ

Оливера ДРАГИШИЋ

Совјетски савез, Савезници и почетак „совјетизације” Румуније 1944–1945.

Апстрaкт            ПДФ

Зоран ЈАЊЕТОВИЋ

Исељавање косовских Албанаца у Турску педесетих година XX века

Апстракт            ПДФ

Марко МИЉКОВИЋ

Кухиња без „кухињске дебате“: Југословенска изложба робе широке потрошње у Москви 1960.

Апстракт            ПДФ

Тема броја:

„Неформалне праксе у југоисточној Европи – примери и анализе“

Катарина БИГЕР, Диана МИШКОВА, Константин АРДЕЛЕАНУ 
Уводни текст

ПДФ

Александра БАРДАН

(Не)формални канали дистрибуције у Румунији током 1980-их: предузимљиви страни студенти у другој економији

Апстракт            ПДФ

Огњен ТОМИЋ

Примери неформалних пракси у трговинским односима Југославије са Италијом 1960-их и 1970-их

Апстракт            ПДФ

Јована ЈОВИЋ

Корпусно-лингвистичка анализа афере Агрокомерц на основу новинских чланака Политике

Апстракт            ПДФ

Сандра КИНГ - САВИЋ

Концептуализација неформалних пракси као ланаца солидарности - дијаспора ступа на сцену

Апстракт            ПДФ

ИСТОРИОГРАФИЈА

Вукашин МАРИЋ

Нова историја капитализма, америчка историографија и терет ропства

Апстракт            ПДФ

Џон Р. ЛЕМПИ

Украјина и Русија, нација и империја

Апстракт            ПДФ

Данило ШАРЕНАЦ

Непријатно подсећање на Стогодишњицу. Mој одговор Џону Заметици

Апстракт            ПДФ

ПРИКАЗИ

 Зоран ЈАЊЕТОВИЋ

Бојан Симић, Стојадиновић у Аргентини. Београд: Институт за европске студије, Фондација „Светозар Милетић“, 2022.

ПДФ

Димитрије МАТИЋ

Julián Casanova, A Short History of the Spanish Civil War. Bloomsbury: Academic, 2021.

ПДФ

Андрија КАПЕТАНОВИЋ

Roderick Beaton, Greeks: A Global History. New York: Basic Books, 2021.

ПДФ

Арсен МИЛАШИНОВИЋ

Repeating History 1941–1991? Two break-ups of Yugoslavia as Repeated History? Serbian Perspectives, edited by Predrag J. Marković, Bojan B. Dimitrijević. Belgrade: Institute for Contemporary History, 2021.

ПДФ

Богдан ЖИВКОВИЋ

Игор Вукадиновић, Аутономија Косова и Метохије у Србији (1945–1969). Београд: Балканолошки институт SANU, 2021.

ПДФ

ИНФОРМАЦИЈЕ О НАУЧНИМ СКУПОВИМА

Божица СЛАВКОВИЋ МИРИЋ

The International Conference „Balkan and Baltic States in United Europe: History, Religion, and Culture V” (Tartu, Estonia, September 18–22, 2022)

ПДФ