3/2022

Садржај

Подаци о ауторима

Списак рецензената

Упутство за предају рукописа

Насловна, импресум, ЦИП

ЧЛАНЦИ

Милан РИСТОВИЋ

Дуго путовање Карла Блума кроз Балкан 1942–1943. године. Прилог за историју Порајмоса

Апстракт            ПДФ

Наташа МИЛИЋЕВИЋ, Небојша СТАМБОЛИЈА

Свакодневни и приватни живот припадника Српске државне страже у окупираној Србији 1942‒1944.

Апстракт            ПДФ

Оливера ДРАГИШИЋ

Совјетски савез, Савезници и почетак „совјетизације” Румуније 1944–1945.

Апстрaкт            ПДФ

Зоран ЈАЊЕТОВИЋ

Исељавање косовских Албанаца у Турску педесетих година XX века

Апстракт            ПДФ

Марко МИЉКОВИЋ

Кухиња без „кухињске дебате“: Југословенска изложба робе широке потрошње у Москви 1960.

Апстракт            ПДФ

Тема броја: „Неформалне праксе у југоисточној
Европи – примери и анализе“

Катарина БИГЕР, Диана МИШКОВА, Константин АРДЕЛЕАНУ 
Уводни текст

ПДФ

Александра БАРДАН

(Не)формални канали дистрибуције у Румунији током 1980-их: предузимљиви страни студенти у другој економији

Апстракт            ПДФ

Огњен ТОМИЋ

Примери неформалних пракси у трговинским односима Југославије са Италијом 1960-их и 1970-их

Апстракт            ПДФ

Јована ЈОВИЋ

Корпусно-лингвистичка анализа афере Агрокомерц на основу новинских чланака Политике

Апстракт            ПДФ

Сандра КИНГ - САВИЋ

Концептуализација неформалних пракси као ланаца солидарности - дијаспора ступа на сцену

Апстракт            ПДФ

ИСТОРИОГРАФИЈА

Вукашин МАРИЋ

Нова историја капитализма, америчка историографија и терет ропства

Апстракт            ПДФ

Џон Р. ЛЕМПИ

Украјина и Русија, нација и империја

Апстракт            ПДФ

Данило ШАРЕНАЦ

Непријатно подсећање на Стогодишњицу. Mој одговор Џону Заметици

Апстракт            ПДФ

ПРИКАЗИ

Зоран ЈАЊЕТОВИЋ

Бојан Симић, Стојадиновић у Аргентини. Београд: Институт за европске студије, Фондација „Светозар Милетић“, 2022.

ПДФ

Димитрије МАТИЋ

Julián Casanova, A Short History of the Spanish Civil War. Bloomsbury: Academic, 2021.

ПДФ

Андрија КАПЕТАНОВИЋ

Roderick Beaton, Greeks: A Global History. New York: Basic Books, 2021.

ПДФ

Арсен МИЛАШИНОВИЋ

Repeating History 1941–1991? Two break-ups of Yugoslavia as Repeated History? Serbian Perspectives, edited by Predrag J. Marković, Bojan B. Dimitrijević. Belgrade: Institute for Contemporary History, 2021.

ПДФ

Богдан ЖИВКОВИЋ

Игор Вукадиновић, Аутономија Косова и Метохије у Србији (1945–1969). Београд: Балканолошки институт SANU, 2021.

ПДФ

ИНФОРМАЦИЈЕ О НАУЧНИМ СКУПОВИМА

Божица СЛАВКОВИЋ МИРИЋ

The International Conference „Balkan and Baltic States in United Europe: History, Religion, and Culture V” (Tartu, Estonia, September 18–22, 2022)

ПДФ