Апстракт: Овај текст представља одговор на чланак Џона Заметице и његову критику зборника радова Сарајево 1914. Изазивање Првог светског рата

Кључне речи: Сарајево 1914, Данило Шаренац, Џон Заметица

У свом одговору на критику колеге Џона Заметице желео сам да му скренем пажњу на неколико пропуста. Пре свега, реч је о култури дијалога, али и неопходности да се разлози националне политике ставе у други план када је реч о расправама о Сарајевском атентату и Јулској кризи.

Nazad