О нама

ИСТОРИЈАТ

Часопис Токови историје настао је из редовне периодичне публикације Института за историју радничког покрета Србије у форми зборника радова Токови револуције. Овај зборник је почео да излази 1967. године и под тим именом је објављиван до 1989. као годишњак. У том периоду су објављене књиге I–XXI и свеке 1/1988. и 1/1989. Уредници Токова револуције су били: академик Богумил Храбак (1967–1975), др Милан Борковић (1977. и 1978) и др Јован Дубовац (1981–1989). Од 1990. до 1993. часопис Института за новију историју Србије је носио назив Токови. Под уредништвом др Момчила Митровића објављене су свеске 1/1990, 1/1991. и 1–2/1992.

Форму коју данас има часопис је добио 1993. Преименован је у Токове историје, добио је нову структуру садржаја и графички дизајн. Динамика излажења је подразумевала четири, а од 2010. три броја годишње. Главни и одговорни уредници часописа су били: др Латинка Перовић (1993–2000), др Миле Бјелајац (2000–2005. и 2009–2012), др Радмила Радић (2005–2009), др Гордана Кривокапић Јовић (2012–2016) и др Слободан Селинић (2016-2020). Чланци, прилози, архивски извори и критика обухватили су нове теме и нове историјске трендове. Уз радове о економским и политичким организацијама радничког покрета, историји српског друштва између два светска рата и током Другог светског рата, историје власти и комунистичке партије у социјалистичкој Југославији, на страницама часописа нашли су место и радови о друштвеним идејама, трендовима модернизације, политичким странкама, историји институција, цркве и верских односа, привредном развитку, друштвеним слојевима, спољној политици и међународним односима у хладноратовско доба, значајним личностима и државницима, националним мањинама, породици и положају жена, прошлости Срба ван Србије, приватном животу, узроцима и околностима распада социјалистичке Југославије, вредновању стране историографије и њеног виђења југословенске историје и др.

Данас Токови историје излазе у три свеске годишње, при чему трећа свеска излази претежно на енглеском језику. Сви радови се шаљу на две обострано анонимне рецензије (Double-blind peer review). Политика часописа је да објављује само оригиналне научне радове који испуњавају високе научне стандарде и који су посвећени проучавању прошлости од почетка 20. века до данас, уз отвореност за интердисциплинарни приступ. Од броја 2/2016. часопис Токови историје се налази на ERIH PLUS листи.

 

РЕДАКЦИЈА

Главни и одговорни уредник:
Др Владан Јовановић, Институт за новију историју Србије, Београд (Србија
Биографија

Чланови Редакције:
Др Александар Раковић, Институт за новију историју Србије, Београд (Србија)
Биографија
Др Весна Ђикановић, Институт за новију историју Србије, Београд (Србија)
Биографија
Др Ивана Добривојевић Томић, Институт за савремену историју, Београд (Србија)
Биографија
Др Драган Бакић, Балканолошки институт САНУ, Београд (Србија)
Биографија
Проф. др Катрин Орел, Француски национални центар за научна истраживања, Центар за турске, османске, балканске и централноазијске студије, Париз (Француска)
Биографија
Проф. др Бојан Балковец, Филозофски факултет Универзитета у Љубљани (Словенија)
Биографија
Проф. др Јарослав Валеријанович Вишњаков, Московски државни институт за међународне односе (универзитет), Москва (Русија)
Биографија
Проф. др Арпад Хорњак, Универзитет у Печују (Мађарска)
Биографија
Проф. др Ондржеј Војтјеховски, Карлов универзитет у Прагу (Чешка)
Биографија
Др Сабине Рутар, Лајбниц институт за студије Источне и Југоисточне Европе, Регензбург (Немачка)
Биографија

Секретар Редакције:
Др Милана Живановић, Институт за новију историју Србије, Београд (Србија)
Биографија

ISSN 0354-6497
eISSN 2560-547X
doi 10.31212/tokovi

ИНДЕКСИРАЊЕ

Часопис Токови историје се налази на

ERIH PLUS листи (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences):

dbh.nsd.uib.no


Радови објављени у Токовима историје се могу пронаћи у базaма:

Crossref

crossref.org

CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

ceeol.com

DOAJ (Directory of Open Acess Journals)

doaj.org

Токови историје