Апстракт: У чланку се анализира почетак успостављања социјалистичког система у Бугарској, са фокусом на совјетску и савезничку улогу у успостављању Народне демократије у тој источноевропској земљи. Осим тога, чланак испитује условљеност процеса успоставе румунског социјалистичког система односима у победничкој, антифашистичкој коалицији. Циљ чланка је анализа основних процеса у првим месецима успостављања социјалистичког система у Румунији. Без обзира на чињеницу да је у румунској историографији тема солидно истражена, у домаћој историографији рад може представљати допринос бољем разумевању југословенског контекста. Рад је углавном заснован на америчкој грађи, односно на Foreign Relations of the United States (FRUS).

Кључне речи: Совјетски савез, Румунија, Јалта, Радеску, Гроза

Основе румунског послератног система, који се касније развио у социјалистички систем, постављене су у кратком временском интервалу од државног удара 23. августа до потписивања примирја између Румуније и Савезника 12. септембра 1944. године, али су знатно дуже биле припремане. Те основе проистекле су из споразума западних савезника и Совјетског Савеза о препуштању Румуније совјетској војној контроли током рата, из чега се постепено развила администрација социјалистичке Румуније. Још је почетком јануара 1944. године било дефинисано под којим се условима Румунија могла предати савезницима, односно њиховој окупационој власти.  Значајнији корак ка успостављању социјалистичке структуре власти, на челу са комунистима, у Румунији је учињен са успостављањем владе Петра Грозе у марту 1945. године. На организовање те владе не може се гледати само као на процес чвршћег совјетског позиционирања у Румунији, већ као и на неопходан корак у настојању да позадина фронта у завршници рата буде стабилнија него што је била током јесени 1944. године.

Nazad