Апстракт: Основна сврха ове студије је да опише како је корупционашки скандал лингвистички концептуализован у јавној употреби речи. Скандал Агрокомерц, који се истраживао од 1987. до 1989. године у бившој Југославији, послужиће као пример којим се речником, као и метафорама, описује скандал у српским медијима. У ту сврху креиран је корпус текста који садржи 137 чланака из дневног листа Политика. Одабрани чланци баве се корупционашким скандалом Агрокомерц. За ову студију биће коришћене корпусне лингвистичке методе. Овај метод омогућава идентификацију конкретних лексичких јединица које се могу даље тумачити и користити у ширем и интердисциплинарном контексту. 

Кључне речи: корупција, Агрокомерц, масовни медији, семантика, корпусна лингвистика

Студија се фокусира на јавну употребу речи којима се описује скандал Агрокомерц у дневном листу Политика. Методом корпусне лингвистике идентификован је вокабулар којим се описује афера Агрокомерц, као и скандализовани актери и радње које су означене као корумпиране. Ова лингвистичка анализа даје основу за даље квалитативне анализе   другим дисциплинама које се баве корупцијом. Медији су се посебно фокусирали на кључне актере скандала, а то су Фикрет Абдић, директор СОУР Агрокомерца, те разне банке и њихови запослени који су сарађивали са Агрокомерцом. Скандализована акција се пре свега тиче меница без покрића које је издао Агрокомерц. У корпусу су се могли идентификовати различити описи меница. Посебно негативно вреднован вокабулар може се приписати актерима који су радили са Абдићем, као и радњама које су се изводиле око меница, укључујући речи као што су: прљава работа, ујдурма и корупција. Док се прикупљени подаци могу само донекле интерпретирати у оквиру лингвистике, друге дисциплине могу понудити даљи увид. Лингвистичка анализа дала је податке о Савезу комуниста, законодавству, разним компанијама и локацијама које се помињу у новинским чланцима у Политици и који се могу, на пример, користити за историјску контекстуализацију, као и за правне или економске студије.

Nazad