Циљеви и делокруг

Часопис Токови историје настао је из редовне периодичне публикације Института за историју радничког покрета Србије у форми зборника радова Токови револуције. Овај зборник је почео да излази 1967. године и под тим именом је објављиван до 1989. као годишњак. Од 1990. до 1993. часопис Института за новију историју Србије је носио назив Токови. Форму коју данас има часопис је добио 1993. Преименован је у Токове историје, добио је нову структуру садржаја и графички дизајн.

У часопису се објављују радови који изучавају савремену историју Србије и Југославије, њихов унутрашњи развитак и положај у европској и светској заједници.

Радови су интердисциплинарног карактера, базирани на оригиналним архивским истраживањима.

Политика часописа је да објављује само оригиналне научне радове који испуњавају високе научне стандарде: научне студије и чланке, прилоге, историографију, критичка издања научне грађе, полемику, критику, есеје, приказе и информације.

Часопис Токови историје не објављује радове који се не заснивају на научном приступу и публицистичког су карактера, који су митолошке садржине, који афирмишу расистичке, националистичке и друге дискриминаторске концепте или на било који начин садрже говор мржње, личне исповести и књижевну прозу ненаучне садржине Неће бити прихваћени радови који излазе из хронолошког и тематског оквира часописа.

Сви научни радови достављени редакцији пролазе кроз строг процес стручне и научне провере заснован на иницијалном прегледу у редакцији и обострано анонимној спољној рецензији.

Часопис излази три пута годишње на српском језику, а трећа свеска углавном на енглеском језику.

Часопис Токови историје је уврштен на ERIH PLUS (Еuropean Reference Index for the Humanities and Social Sciences) листу:

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=488333

Радови објављени у Токовима историје се могу пронаћи у CEEOL (Central and Eastern European Online Library) бази: https://www.ceeol.com/

Отворени приступ

Часопис Токови историје је доступан у режиму отвореног приступа. Чланци објављени у часопису могу се бесплатно преузети на сајту часописа и користити у складу са Creative Commons Atribution NonCommercial NoDerivs 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). У часопису Токови историје поступак предавања рукописа, рецензија и објављивање радова су бесплатни.