1/2018

ЧЛАНЦИ

Драган БОГЕТИЋ
ОСОБЕНОСТИ И ДИЛЕМЕ АЛЖИРСКОГ САМИТА НЕСВРСТАНИХ 1973.

Апстракт              ПДФ

Тадеуш ЧЕКАЛСКИ
ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И ПРОМЕНЕ ЕВРОПСКЕ КУЛИНАРСКЕ КУЛТУРЕ

Апстракт              ПДФ

Александар РАКОЊАЦ 
ОБНОВА СТАРИХ И УСПОСТАВЉАЊЕ НОВИХ ТРГОВИНСКИХ ОДНОСА (1945–1947) – ЈУГОСЛАВИЈА, СССР И ДРЖАВЕ „НАРОДНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ“

Апстракт              ПДФ

Ивана ДОБРИВОЈЕВИЋ ТОМИЋ
НАПОРИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ВЛАСТИ НА СЕКСУАЛНОМ ПРОСВЕЋИВАЊУ РАДНИЦА ПРИВРЕМЕНО НАСТАЊЕНИХ У ЗАПАДНОЈ ЕВРОПИ 70-ИХ И ПОЧЕТКОМ 80-ИХ ГОДИНА 20. ВЕКА

Апстракт              ПДФ

Давор СТИПИЋ
АНТИСОВЈЕТСКА ФИЛМСКА ПРОПАГАНДА У ЈУГОСЛАВИЈИ 1948–1952.

Апстракт              ПДФ

Милан СОВИЉ
ПИСАЊЕ ЛИСТА RUDÉ PRÁVO О ЈОСИПУ БРОЗУ ТИТУ У ВАЖНИМ МОМЕНТИМА ЈУГОСЛОВЕНСКО-ЧЕХОСЛОВАЧКИХ ОДНОСА 1945–1969.

Апстракт              ПДФ

ИСТОРИОГРАФИЈА

Миле БЈЕЛАЈАЦ
СРПСКА ИСТОРИОГРАФИЈА ДАНАС – ТЕМАТСКИ РАЗГОВОРИ

Апстракт              ПДФ

Гордана КРИВОКАПИЋ ЈОВИЋ 
НАУЧНА КРИТИКА И СТРУЧНЕ РЕЦЕНЗИЈЕ: ИСКУСТВО УРЕДНИКА 2005–2016.

Апстракт              ПДФ

ПРИКАЗИ

Радмила РАДИЋ 
Gašper Mithans. Jugoslovanski konkordat: pacem in discordia ali jugoslovanski “kulturkampf”. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2017.

ПДФ

Зоран ЈАЊЕТОВИЋ
Franziska A. Zaugg. Albanische Muslime in der Waffen-SS. Von „Großalbanien“ zur Division „Skanderbeg“. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2016.

ПДФ

Владимир ЦВЕТКОВИЋ 
Иван Ивањи. Мађарска револуција 1956. Београд: НП Време, 2016.

ПДФ

Срђан МИЋИЋ 
Milan Sovilj. Českolsovensko-jugoslávské vztahy v letech 1939–1941. Od zániku Československé republiky do okupace Království Jugoslávie. Praha: Ediční řada Fontes, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016.

ПДФ

Наталија ДИМИЋ 
Sebastian Conrad. What is Global History? Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2016.

ПДФ

Давор СТИПИЋ 
Itamar Rabinovič. Jicak Rabin – vojnik, lider, državnik. Beograd: Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, 2017.

ПДФ

Вера ГУДАЦ ДОДИЋ 
Ksenija Vidmar Horvat. Imaginarna majka, Rod i nacionalizam u kulturi 20. stoleća. Zagreb, 2017. 

ПДФ

Јован ЧАВОШКИ 
Boris Niclas-Tölle. The Socialist Opposition in Nehruvian India 1947–1964. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015.

ПДФ

Никола ОЖЕГОВИЋ
Dragan Markovina. Jugoslavenstvo poslije svega. Zemun: Mostart, 20162.

ПДФ

Зоран ЈАЊЕТОВИЋ
Nenad Antonijević. Kosovo i Metohija 19411945. godna. Ratni zločini. Beograd: Muzej žrtava genocida, 2017.

ПДФ

Никола ОЖЕГОВИЋ 
Славојка Бештић-Бронза. Уједињење Њемачке и југословенско јавно мнијење. Бања Лука: Филозофски факултет, 2017.

ПДФ

Ондреј ВОЈТЈЕХОВСКИ 
Boris Mosković. Mezi Titem a Tuđmanem. Chorvatsko v letech 1989–1990. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017.

ПДФ

Александар РАКОВИЋ 
Научно-стручни скупови и зборници Конзулат на Република Србија во Република Македонија – Битола,  (2008–2016)

ПДФ

Јован ЧАВОШКИ 
Gregg A. Brazinsky. Winning the Third World: Sino-American Rivalry during the Cold War. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2017. 

ПДФ

Јован ЧАВОШКИ
William J. Rust. Eisenhower & Cambodia: Diplomacy, Covert Action, and the Origins of the Second Indochina War. Lexington: University Press of Kentucky, 2016.

ПДФ

ИНФОРМАЦИЈЕ О НАУЧНИМ СКУПОВИМА

Сања ПЕТРОВИЋ ТОДОСИЈЕВИЋ 
Научни скуп Часописи за децу: југословенско наслеђе 19181991, Институт за књижевност и уметност, Београд, 7–8. 12. 2017.

ПДФ

Наталија ДИМИЋ 
Научна конференција Linke Zwischengruppen – vor, mit und jenseits der Neuen Linken in beiden deutschen Staaten, Хамбург, 12–13. 10. 2017.

ПДФ

Растко ЛОМПАР 
Међународна конференција Mittel- und Osteuropa nach dem Ersten Weltkrieg, Берлин, 31. 1. – 2. 2. 2018.

ПДФ

Бојан ЂОКИЋ 
The Second International Conference on Medicine in the Holocaust and Beyond
, Western Galilee, Israel, 7–11. 5. 2017.  

ПДФ

Александар РАКОЊАЦ 
Докторски семинар Аrhivsko gradivo in moja doktorska disertacija / Аrchive Material and My Doctoral Dissertation, Љубљана, 11–12. 12. 2017.

ПДФ