2/2017

Чланци:

Данијел КЕЖИЋ

Политичке последице економских реформи 60-их година у СФРЈ. Од дезинтеграције економског система до конфедерализације Југославије(1961–1971)

Апстракт              ПДФ

Иван РИСТИЋ

Смрт, страдање и сећање: Прилог проучавању политичке употребе смрти, страдања и колективног памћења на примеру српско-бугарских односа после Првог светског рата

Апстракт              ПДФ


Милан Н. СТЕВАНОВИЋ

Утицај посете сенатора Џејмса Вилијема Фулбрајта Југославији на побољшање односа Београда и Вашингтона у другој половини 1964.

Апстракт              ПДФ


Александар РАКОВИЋ

Мјузикл Коса у Атељеу 212 (1969–1973)

Апстракт              ПДФ


Младенка ИВАНКОВИЋ

Преглед развоја јеврејских омладинских организација у међуратној Југославији

Апстракт              ПДФ


Сања ПЕТРОВИЋ ТОДОСИЈЕВИЋ

Однос Градског поглаварства у Шапцу према имовини шабачких Јевреја и Јевреја из кладовског транспорта 1941–1944.

Апстракт              ПДФ


Милан РАДОВАНОВИЋ

Емиграција јеврејске деце из Југославије у Израел (1945–1952) – три личне историје

Апстракт              ПДФ

 

Историографија:


Тодор КУЉИЋ

Појмовна историја – извори, теорија и критике –

Апстракт              ПДФ

 

Информације:

 

Бојан ЂОКИЋ

International Workshop “Online access of Holocaust documents: ethical and practical challenges”, Букурешт, 6–8. 6. 2017.

ПДФ

 

Сања ПЕТРОВИЋ ТОДОСИЈЕВИЋ

Научна конференција Italy and the Deportation of Jews in the Occupied Territories during the Second World War: 1939–1945, Рим, Универзитет LUISS – Гвидо Карли, 11–12. 5. 2017.

ПДФ

 

Слободан СЕЛИНИЋ

Научни скуп Научна критика и стручне рецензије, Институт за новију историју Србије,  17. 5. 2017, Београд

ПДФ

 

Прикази:


Александар ЛУКИЋ

Милош Тимотијевић. Драгиша Васић (1885–1945) и српска национална идеја. Београд: Службени гласник, 2016, 565.

ПДФ

 

Бојан ЂОКИЋ

Đorđe Mihovilović. Jasenovac 1945.–1947. Fotomonograija. Jasenovac: Javna ustanova Spomen-područja Jasenovac, 2016.

ПДФ

 

Божица СЛАВКОВИЋ

Век српске голготе (1915–2015), I–III, (тематски зборник међународног значаја), I: Историја. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2016, 499.

ПДФ

 

Данијел КЕЖИЋ

Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, 2. erweiterte und aktualisierte Aulage, urednici Holm Sundhaussen i Konrad Clewing. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 2016, 1102.

ПДФ

 

Миле БЈЕЛАЈАЦ

Džon Rol. Put u Sarajevo. Kajzer Vilhelm II i uzroci Prvog svetskog rata. Beograd: CLIO – Medija centar „Odbrana“, 2017, 170.

ПДФ

 

Растко ЛОМПАР

John Paul Newman. Yugoslavia in the Shadow of War: Veterans and the Limits of State Building, 1903–1945. Cambridge: Cambridge University Press, 2015, 287.

ПДФ

 

Радмила РАДИЋ

Jan Bank, Lieve Gevers. Churches and Religion in the Second World War . Bloomsbury Publishing, 2016, 624.

ПДФ

 

Зоран ЈАЊЕТОВИЋ

Slavoljub Gacović. Od povlašenih Srba do vlaškog jezika. O poreklu i postojbini, o seobama, o srbizaciji i asimilaciji, o maternjem jeziku i popisima Rumuna (Vlaha) istočne Srbije, 5-1. Beograd, Negotin: Fabula nostra, Književno-izdavačko društvo Leksika, 2016, 788.

ПДФ

 

Зоран ЈАЊЕТОВИЋ

Vladimir Geiger, Mario Jareb, Davor Kovačić. Jadovno i Šaranova jama. Kontroverze i manipulacije. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2017, 147.

ПДФ