3/2023

Naslovna, impresum

Sadržaj

Podaci o autorima

Spisak recenzenata za 2023. godinu

Uputstvo za autore

 

ČLANCI 

Jasmina ARSIĆ, Dušanka KRAJNOVIĆ

Politika lekova i drogerije u Srbiji do Drugog svetskog rata

Apstrakt   PDF

Danilo ŠARENAC

Smrtna kazna u srpskoj vojsci: slučaj streljanja na Plavskom jezeru 1915. godine 

Apstrakt   PDF

Sonja M. DUJMOVIĆ 

Socijaldemokratske refleksije o ženskom aktivizmu u radničkom pokretu u Bosni i Hercegovini tokom Prvog svetskog rata

Apstrakt   PDF

Marija GOLUBOVIĆ  

Sovjetska muzika u međuratnoj Jugoslaviji

Apstrakt   PDF

Jelena RAFAILOVIĆ  

Teritorijalna rasprostranjenost industrijskih preduzeća u Kraljevini Jugoslaviji 1938. godine

Apstrakt   PDF 

Bojan SIMIĆ

Brazil u politici socijalističke Jugoslavije (1946–1952)

Apstrakt   PDF

Jovan ČAVOŠKI 

Nezavisnost, nesvrstanost, socijalizam: osnove jugoslovensko-burmanskog partnerstva u Hladnom ratu

Apstrakt   PDF

Vera GUDAC DODIĆ

Socijalizacija kućnog rada u jugoslovenskom socijalizmu na primeru glavnog grada

Apstrakt   PDF

 

ISTORIOGRAFIJA


Džon R. LEMPI

Kembridžova sažeta istorija: Srbi i Srbija u novoj i celovitoj istoriji

Apstrakt   PDF

Božica SLAVKOVIĆ MIRIĆ

Pogled u noviju istoriografiju o Kosovu i Metohiji i nastanku albanskog nacionalizma

Apstrakt   PDF

Mihal JANIČKO 

Jugoslovenska politika osamdesetih godina iz perspektive Borisa Muževiča i drugih bivših slovenačkih komunista

 Apstrakt   PDF

Radmila RADIĆ 

Srpska pravoslavna crkva u zapadnoj istoriografiji: Maria Falina, Religion and Politics in Interwar Yugoslavia: Serbian Nationalism and East Orthodox Christianity, (London: Bloomsbury Academic, 2023)

 Apstrakt   PDF

 Zoran JANJETOVIĆ

Ideologijom protiv nauke ili naukom protiv ideologije?

 Apstrakt   PDF


PRIKAZI 

Mile BJELAJAC

Graydon A. Tunstall, Austro-Hungarian Army and the First World War.
Cambridge: Cambridge University Press, 2021

PDF

Snježana KOREN

Vulf D. Hund, Kako su Nemci postali beli: kratka (zavičajna) istorija rasizma.
Beograd: Biblioteka XX vek, 2022.

PDF

Miloš TIRNANIĆ

Zoran Milutinović, Prebolevanje Evrope. Konstrukcija Evrope u srpskoj kulturi.
Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2023.

PDF

Lazar JOVIĆEVIĆ

Radina Vučetić, Nevidljivi neprijatelj: Variola vera 1972.
Beograd: Službeni glasnik, 2022.

PDF

Siniša TADIĆ

Kosta Nikolić, Jugoslavija, poslednji dani 1989–1992. Knjiga treća:
Razaranje države, stvaranje država. Beograd: Službeni glasnik, 2022.

PDF

Petar S. ĆURČIĆ

Cultural Transfer Europe-Serbia: Methodological Issues and Challenges,
ed. Slobodan G. Markovich. Belgrade: FPN – Dosije Studio, 2023.

PDF

 

INFORMACIJE O NAUČNIM SKUPOVIMA 

Nikola KONESKI

Naučni skup „Jug Srbije i srpska državnost“, Medveđa,
Sijarinska Banja, 5–7. oktobar 2023.

PDF