Apstrakt: Rad predstavlja odgovor Igoru Vukadinoviću na njegovu nenaučnu reakciju na moj kritički prikaz njegove knjige Autonomija Kosova i Metohije. Njegovi navodi su proanalizirani i dokumentovano pobijeni.

Ključne reči: Kosovo i Metohija, Tito, jednostranost, kontekst, Igor Vukadinović

Rezime

Igor Vukadinović je na moju dobronamernu kritiku njegove knjige Autonomija Kosova i Metohije odreagovao lepljenjem ideoloških etiketa, zajedljivim pokušajima ironiziranja i podmetanjem netačnih citata, predstavljajući to kao naučnu polemiku. Od kolegijalne naučne kritike, pobegao je u lični ideološki napad. U svom odgovoru sam se stoga pozabavio njegovim tvrdnjama navodeći, kako njih, tako i sopstvene stavove koje je on netačno interpretirao sučeljavajući ono što je on napisao da sam ja navodno napisao, sa onim što sam ja zaista napisao, ukaza osam na protivrečnosti i nedoslednost njegovih tvrdnji. Nepristrasni čitalac će na osnovu toga lako stvoriti sopstveni sud o argumentima i načinu polemisanja obe strane.

Nazad