1/2024

Naslovna, impresum

Sadržaj

Podaci o autorima

Uputstvo za autore

 

ČLANCI 

Aleksandar R. MILETIĆ, Srđan MILOŠEVIĆ

Sistem kontrolisane stanarine na mikro-nivou: perspektive iz jugoistočne i istočne srednje Evrope 1918-1924.

Apstrakt PDF

Aleksandra ĐORĐEVIĆ

 Uloga ruskih emigranata u kreiranju jugoslovenskog javnog mnjenja o životu u Sovjetskom Savezu tokom 1929. i 1930. godine

Apstrakt PDF

Rade RISTANOVIĆ, Miloš ŽIKIĆ

 Ratnik, obaveštajac, političar: prilozi za biografiju pukovnika Tanasija Dinića do 1941. godine

Apstrakt PDF

Aleksandar STOJANOVIĆ

 Zločini Prve kozačke divizije u NDH 1943. godine: perspektiva žrtava, hrvatskih vojnih i civilnih vlasti

Apstrakt PDF

Aleksandar HORVAT

 Vladika bački Irinej i odnosi između Srpske pravoslavne crkve i države (1944–1955)

Apstrakt PDF

Luka FILIPOVIĆ

Između bliskog i nepoznatog: jugoslovenski socijalistički model u debatama francuskih komunista nakon studentskih pobuna 1968. godine

Apstrakt PDF

Nemanja STANIMIROVIĆ

Izmišljena ili stvarna pretnja? Trockisti u SFRJ od studentskog protesta 1968. do suđenja trockističkoj trojci 1972. godine

Apstrakt PDF

Jure RAMŠAK

Jugoslavija i ambivalentnost ekonomske saradnje Jug-Jug u sedamdesetim i osamdesetim godinama

Apstrakt PDF

Slobodan SELINIĆ

Zapadni krediti Jugoslaviji 1980. godine: Na putu bez povratka

Apstrakt PDF

Petar DRAGIŠIĆ

SFRJ, SAD i hapšenje jednog hrvatskog emigranta 1980. godine 

Apstrakt PDF

Dimitrije MATIĆ

Narativi o Holokaustu i komemoracije u Srbiji i Španiji, s posebnim osvrtom na 2005. Godinu

Apstrakt PDF

Olga MANOJLOVIĆ PINTAR

Upotreba istorije, poricanje zločina i koncept nekažnjivosti u Republici Srpskoj (1992–2022)

Apstrakt PDF

Marko PAREZANOVIĆ

Reperkusije petooktobarskih promena 2000. godine u svetlu dokumenata, memoara i svedočenja

Apstrakt PDF

IN MEMORIAM

Mile BJELAJAC

ČEDOMIR ŠTRBAC (1940–2024)

PDF


PRIKAZI

Siniša TADIĆ

Dalibor Velojić, Moravska banovina 1929–1941. Leposavić: Institut za srpsku

kulturu, 2023.

PDF

Đorđe ĐURIĆ

Boris Tomanić, Preokret: Jugoslavija i Bugarska u završnoj fazi Drugog svetskog 

rata 1943/1944 – 1945/1946. Beograd: Catena mundi, Institut za savremenu istoriju, 2023.

PDF

Tamara STOJANOVIĆ

Martina Grahek Ravančić, U ime naroda! Djelovanje sudova za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj 1945. godine. Zagreb:  Hrvatski institut za povijest, 2023.

PDF

Aleksandar LUKIĆ

Dušan Bojković, Albansko pitanje i stvaranje socijalističke Jugoslavije 1945. Beograd: Fondacija „Aleksandar Nevski“, IP Princip, 2022.

PDF

Husnija KAMBEROVIĆ

Bošnjaci u emigraciji: Adil Zulfikarpašić i nacionalno-politički vidokrug „Bosanskih

pogleda“. Zbornik radova, ur. Safet Bandžović. Sarajevo: Bošnjački institut, 2023.

PDF

Nikica BARIĆ

Sabrina P. Ramet, Srednja i istočna Europa i komunizam. London-New York: Routledge, 2023.

PDF

Milan MILENKOVIĆ

Bojan B. Dimitrijević, Kisindžer u Beogradu. Henri Kisindžer, Tito i Jugoslavija u Hladnom ratu i ratovima 1990-ih. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2023.

PDF

Luka SAVČIĆ

Nemanja Radonjić. Slika Afrike u Jugoslaviji. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2023.

PDF