Ciljevi i delokrug

Časopis Tokovi istorije nastao je iz redovne periodične publikacije Instituta za istoriju radničkog pokreta Srbije u formi zbornika radova Tokovi revolucije. Ovaj zbornik je počeo da izlazi 1967. godine i pod tim imenom je objavljivan do 1989. kao godišnjak. Od 1990. do 1993. časopis Instituta za noviju istoriju Srbije je nosio naziv Tokovi. Formu koju danas ima časopis je dobio 1993. Preimenovan je u Tokove istorije, dobio je novu strukturu sadržaja i grafički dizajn.

U časopisu se objavljuju radovi koji izučavaju savremenu istoriju Srbije i Jugoslavije, njihov unutrašnji razvitak i položaj u evropskoj i svetskoj zajednici.

Radovi su interdisciplinarnog karaktera, bazirani na originalnim arhivskim istraživanjima.

Politika časopisa je da objavljuje samo originalne naučne radove koji ispunjavaju visoke naučne standarde: naučne studije i članke, priloge, istoriografiju, kritička izdanja naučne građe, polemiku, kritiku, eseje, prikaze i informacije.

Časopis Tokovi istorije ne objavljuje radove koji se ne zasnivaju na naučnom pristupu i publicističkog su karaktera, koji su mitološke sadržine, koji afirmišu rasističke, nacionalističke i druge diskriminatorske koncepte ili na bilo koji način sadrže govor mržnje, lične ispovesti i književnu prozu nenaučne sadržine Neće biti prihvaćeni radovi koji izlaze iz hronološkog i tematskog okvira časopisa.

Svi naučni radovi dostavljeni redakciji prolaze kroz strog proces stručne i naučne provere zasnovan na inicijalnom pregledu u redakciji i obostrano anonimnoj spoljnoj recenziji.

Časopis izlazi tri puta godišnje na srpskom jeziku, a treća sveska uglavnom na engleskom jeziku.

Časopis Tokovi istorije je uvršten na ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) listu:

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=488333

Radovi objavljeni u Tokovima istorije se mogu pronaći u CEEOL (Central and Eastern European Online Library) bazi: https://www.ceeol.com/

Otvoreni pristup

Časopis Tokovi istorije je dostupan u režimu otvorenog pristupa. Članci objavljeni u časopisu mogu se besplatno preuzeti na sajtu časopisa i koristiti u skladu sa Creative Commons Atribution NonCommercial NoDerivs 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). U časopisu Tokovi istorije postupak predavanja rukopisa, recenzija i objavljivanje radova su besplatni.