Apstrakt: Dejan Đokić je napisao novu važnu knjigu, sveobuhvatnu istoriju Srba i Srbije od početnih balkanskih migracija, pa do decenija nakon ratova devedesetih i raspada Jugoslavije. Iako pripada seriji novih sažetih istorija Kembridž Juniversiti Presa, za pokrivanje ovako duge istorije bila je potrebna obimnija knjiga. Dobro napisana i argumentovana, knjiga uspostavlja balans između suštine srpskog identiteta i diskontinuiteta. Oni se kreću od proširene imperije cara Dušana i osmanlijske okupacije, do pobuna i sticanja nezavisnosti, praćenih okupacijom tokom dva svetska rata i uključivanjem u dve Jugoslavije.

Ključne reči: migracija, carstvo, nacionalna država, nezavisnost, okupacija

Rezime

Dejan Đokić, srpski naučnik sa dugogodišnjim stažom na Goldsmits koledžu Univerziteta u Londonu, napisao je impresivnu istoriju Srba i Srbije za novu seriju Kembridž Juniversiti Presa posvećenu istoriji država. Duži od ostalih sažetih istorija iz ove edicije, uvodi osam poglavlja Đokićeve knjige zahvataju period od doseljavanja Srba na Balkan, pa do decenija iza ratova u kojima se raspala Jugoslavija. Poglavlja se bave društvenom i kulturnom istorijom, kao i politikom i regionalnim odnosima. U čestim fusnotama navodi se relevantna srpska i inostrana naučna literatura, a priložena je i bibliografija na engleskom jeziku. Autor posebnu pažnju posvećuje diskontinuitetima koji su suočili jezgro srpske teritorije, od vremena sopstvenog preširokog carstva i duge osmanlijske okupacije, sa seobama, pobunama i sticanjem nezavisnosti, praćenih stranom okupacijom u dva svetska rata i uključivanjem Srbije u dve Jugoslavije.

Nazad