2/2023

Sadržaj

Podaci o autorima

Uputstvo za autore

Naslovna, impresum

 

ČLANCI 

Jasmina I. TOMAŠEVIĆ 

Prvi svetski rat u pozorištu: oblikovanje kolektivnog sećanja 1918–1991.

Apstrakt  PDF


Aleksej
TIMOFEJEV 

Uloga ruske vojne elite u Oktobarskoj revoluciji 1917. 

Apstrakt  PDF


Vesna S.
ALEKSIĆ 

Bankarsko-industrijski konzorcijum kao primer plutokratizacije srpske političke elite 1918–1944. 

Apstrakt  PDF


Aleksandar
LUKIĆ  

Jaša Prodanović o jugoslovenskoj Konstituanti 1920. godine.

Apstrakt  PDF


Bratislav
ĐORĐEVIĆ  

Diplomate Kraljevine Jugoslavije u senci – karijera Dušana Draškovića

Apstrakt  PDF 


Ivan Ejub
KOSTIĆ 

Osnivanje organizacije Mladi muslimani i njen razlaz sa ilmijskim udruženjem el Hidaja 1943. godine 

Apstrakt  PDF


Boris
TOMANIĆ 

Sudbina jugoslovenskog poslanstva u Bugarskoj 1941–1944.

Apstrakt  PDF


Olivera
DRAGIŠIĆ  

Savezničko usaglašavanje oko potpisivanja Primirja s Bugarskom 1944. godine.

Apstrakt  PDF


Ratomir
MILIKIĆ 

Dve britanske misije u rudniku Trepča: prilozi za razumevanje politike Velike Britanije prema Jugoslaviji 1944–1945. godine.

Apstrakt  PDF


Martina
GRAHEK RAVANČIĆ 

Organizacija, zadaci i rad narodnih okružnih sudova u Hrvatskoj 1945.

Apstrakt  PDF


Milan
PILJAK 

Bugarska inicijativa za izgradnju puta Niš–Dimitrovgrad:  pokušaj pritiska na Jugoslaviju u uslovima Hladnog rata 

 Apstrakt  PDF


Jovan
ČAVOŠKI  

Kom se privoleti bloku: jugoslovensko-kubansko rivalstvo u Pokretu nesvrstanih i globalni Hladni rat krajem 1970-ih

 Apstrakt  PDF

 
Zoran BAJIN 

Pretposlednje predsedništvo SFRJ (1984–1989) 

 Apstrakt  PDF

 

ISTORIOGRAFIJA

Igor VUKADINOVIĆ 

Titoizam protiv nauke: primer „kritičkog osvrta“ Zorana Janjetovića

 Apstrakt  PDF


PRIKAZI 

Mile BJELAJAC 

Vasa Čubrilović, Sećanja. Beograd: Vukotić medija, 2022.

PDF


Milana
ŽIVANOVIĆ 

Andrej Vladislavovič Ganin, Svoj među tuđima i tuđ među svojima:  sudbina ruskog oficira i jugoslovenskog generala Fjodora Mahina.  Beograd: Evoluta; Centar za ruske i istočnoevropske studije „M. Jovanović“ Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2021.

PDF


Vesna
ĐIKANOVIĆ 

Ivana Dobrivojević Tomić, Između nebrige i neznanja. Žene, seksualnost i planiranje porodice u Jugoslaviji (19181991). Beograd: Arhipelag, Institut za savremenu istoriju, 2022.

PDF


Zoran
JANJETOVIĆ 

The Serbian Right-Wing Parties and Intellectuals in the Kingdom of Yugoslavia, 1934–1941, ed. Dragan Bakić. Belgrade: Balkanološki institut SANU, 2022.

PDF


Slobodan
SELINIĆ 

Mirko Čanadanović, Kako je razvrgnut Novosadski dogovor.  Prilog istoriji srpske jezičke politike. Beograd: Službeni glasnik, 2022.

PDF


Mihael
ANTOLOVIĆ 

Mirjana Gross, Izabrani radovi, priredila Dora Kosorčić. Zagreb: Srednja Europa, 2022.

PDF

 

INFORMACIJE O NAUČNIM SKUPOVIMA 

Dimitrije MATIĆ 

Naučni skup „Jugosloveni u Španskoj republikanskoj vojsci (1936–1939): ažuriranje spiska jugoslovenskih dobrovoljaca i nova istoriografska istraživanja“, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 18–20. maj 2023.

PDF