3/2021

Садржај

Подаци о ауторима

Упутство за предају рукописа

Насловна, импресум, ЦИП

Списак рецензената

 

ЧЛАНЦИ

Срђан МИЛОШЕВИЋ

ЗЕМЉИШНА СВОЈИНА ПРЕМА ВИДОВДАНСКОМ УСТАВУ И АГРАРНО
ПИТАЊЕ У КРАЉЕВИНИ СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА

Апстракт            ПДФ

 

Милош ЛЕЦИЋ

ЕВОЛУЦИЈА АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ЗАКОНОДАВСТВА
У МЕЂУРАТНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ (1918–1941)

Апстракт            ПДФ

 

Петар ДРАГИШИЋ

ЈУГОСЛАВИЈА И ОПШТИ ИЗБОРИ У ИТАЛИЈИ 1948.

Апстракт            ПДФ

 

Клаус БУХЕНАУ

ТРЕЋИ ПУТ У СУМРАК? КОРУПЦИЈА У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ

Апстракт            ПДФ

 

Александар В.МИЛЕТИЋ

ЈУГОСЛОВЕНСКИ КОМУНИСТИ И БЕЛГИЈСКИ СОЦИЈАЛИСТИ 1950–1955.

Апстракт            ПДФ

 

Давор СТИПИЋ

АКЦИЈА САЂЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ДЕЛА ШУМЕ МУЧЕНИКА 1952–1955:
СИМБОЛИКА, РИТУАЛИ, ЗНАЧЕЊЕ

Апстракт            ПДФ

 

Богдан ЖИВКОВИЋ

ПОДСТИЦАЊЕ НЕПОСЛУШНОСТИ: ЈУГОСЛАВИЈА И КОМУНИСТИЧКА
ПАРТИЈА ИТАЛИЈЕ ТОКОМ 1956. ГОДИНЕ

Апстракт            ПДФ

 

Вера ГУДАЦ ДОДИЋ

РОДНЕ ПОЛИТИКЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ У КОНТЕКСТУ СОЦИЈАЛИЗМА

Апстракт            ПДФ

 

Катарина БЕШИРЕВИЋ

СУЂЕЊЕ ЧАСОПИСУ УЈ СИМПОСИОН У ЈУГОСЛАВИЈИ (1971/72)

Апстракт            ПДФ

 

Александар РАКОВИЋ

ЈУГОСЛОВЕНСКА РОК ОПЕРА ГУБЕЦ-БЕГ (1973–1984)
– ПОЗОРИШНИ СПЕКТАКЛ И КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА

Апстракт            ПДФ

 

ИСТОРИОГРАФИЈА

Џон Р. ЛЕМПИ

СРБИЈА И ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА ИЗМЕЂУ ГЛОБАЛНЕ
И ИСТОЧНОЕВРОПСКЕ ИСТОРИЈЕ

Апстракт            ПДФ

 

Џон ЗАМЕТИЦА

НЕУХВАТЉИВА БАЛКАНСКА ВАРНИЦА: 28. ЈУН 1914, ПОНОВО И ВЕЧИТО

Апстракт            ПДФ

 

ПРИКАЗИ

Стефан ГУЖВИЦА

BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK VEDOUCÍCH FUNKCIONÁŘŮ KSČ V LETECH 1921–1989 (2 VOLS),
EDS PETR ANEV, MATĚJ BÍLÝ. PRAGUE: ACADEMIA,
ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ, 2018.

ПДФ

 

Немања РАДОЊИЋ

KATARZYNA MURAWSKA-MUTHESIUS. IMAGING AND MAPPING EASTERN EUROPE.
SARMATIA EUROPEA TO POST-COMMUNIST BLOC.
NEW YORK – LONDON: ROUTLEDGE, 2021.

ПДФ

 

Зоран ЈАЊЕТОВИЋ

CAROLINE MEZGER. FORGING GERMANS: YOUTH, NATION,
AND THE NATIONAL SOCIALIST MOBILIZATION OF ETHNIC GERMANS
IN YUGOSLAVIA, 1918–1944. OXFORD: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2020.

ПДФ

 

Кристина ЈОРГИЋ СТЕПАНОВИЋ

RÜDIGER SCHNELL. HISTORY OF EMOTION: MODERN – PREMODERN.
BERLIN & BOSTON: DE GRUYTER, 2020.

ПДФ