Јохн Р. ЛАМПЕ

jrlampe@umd.edu

Србија и југоисточна Европа између глобалне и источноевропске историје

Апстракт: Ослањајући се на пола века истраживања и објављивања радова о Балкану, која су започета у Београду, Џон Лемпи приказује три нове студије овог региона и њихов осврт на Србију из пера истакнутих западних историчара. Мари-Жанин Чалић из Немачке бави се искључиво југоисточном Европом, док Конели из САД-а и Бидело и Џефрис из Велике Британије у својим књигама о источној Европи обухватају и Балкан.

 

Кључне речи: Србија, Југославија, југоисточна Европа, глобална историја, регионална историја, Мари-Жанин Чалић, Џон Конели, Робер Бидело, Jан Џефрис

 

Резиме

Kњизи Мари-Жанин Чалић посвећена је већа пажња, не само због њеног ужег регионалног фокуса већ и због примене нове глобалне историје и истицања транснационалних веза. Њена књига фокусира се на друштвену и културну историју, која је централна за овај приступ. Београд 1913. године један је од девет градова, типично трговачких центара, који су обрађени у поучним засебним одељцима. Конели обухвата велики део политичке историје, да би се коначно фокусирао на совјетски блок после 1945. године; Бидо и Џефрис се, с друге стране, концентришу на економску историју, домаћу и инострану, од раног модерног периода до 90-их година. У оквиру своје три теме, ове књиге коректно обрађују српску историју, укључујући Други, а донекле и Први светски рат.

Nazad