Петар ДРАГИШИЋ

petardragisic@gmail.com

 

Југославија и општи избори у Италији 1948.

 

Апстракт: Чланак анализира југословенске перцепције општих избора у Италији 1948. године. Истраживање је фокусирано пре свега на извештаје југословенског посланства у Риму, које је интензивно пратило предизборну кампању, као и последице ове прекретнице у хладноратовској историји Италије. Југословенски извори тиме значајно осветљавају стратегије главних протагониста политичких догађања у Италији априла 1948. Године.

Кључне речи: избори, 1948, Италија, Југославија, Тољати

Резиме

Избори у Италији у пролеће 1948. представљали су прекретницу у послератној историји Италије. Победа деснице и снага центра над левом коалицијом, коју су чиниле Комунистичка партија Италије и Социјалистичка партија Италије, представљала је пресудни корак ка стабилизацији антикомунистичког и прозападног блока на Апенинском полуострву. У Југославији су избори 1948. пажљиво праћени, при чему су посебно биле анализиране стратегије домаћих (комунисти, социјалисти, демохришћани, Ватикан), као и иностраних протагониста у италијанској политици. Ове анализе и процене су биле снажно прожете југословенском антизападном оријентацијом током првих послератних година. У извештајима југословенске амбасаде у Риму доминирале су нескривене симпатије према Комунистичкој партији Италије, упркос одређеним неслагањима са стратегијом италијанских комуниста у том периоду. С друге стране, југословенски посматрачи и дипломате снажно су осуђивали антикомунистичку политику италијанског естаблишмента и његових међународних тутора. Драматични тонови у анализираним југословенским документима откривају да су југословенске дипломате исправно перципирале важност општих избора у Италији априла 1948. године.

Nazad