Александар РАКОВИЋ

rakovic@gmail.com

Југословенска рок опера Губец-бег (1973–1984) – Позоришни спектакл и културна дипломатија

Апстракт: Рад показује како је настала прва југословенска рок опера Губец-бег, приказује пут којим је спектакуларна представа стигла на репертоар Загребачког градског казалишта „Комедија“ и сцену концертне дворане „Ватрослав Лисински“. Поред тога представља какву важност је ова рок опера имала за културу у Југославији, aли и у иностранству, где је постала вид југословенске културне дипломатије, и показује однос јавности према овој представи. Рад је писан на основу архивске грађе из Архива Југославије, Дипломатског архива Министарства спољних послова Републике Србије, домаће штампе и периодике (забавне, музичке, дневне, омладинске, политичке, музиколошке, позоришне), научне и стручне литературе.

Кључне речи: рок опера Губец-бег, културна дипломатија, казалиште Комедија, Лисински, рокенрол, социјализам, Југославија

Резиме

Идеја о музичком извођењу Губец-бега створена је 1973. када су југословенски народи славили 400 година од Сељачке буне хрватских и словеначких кметова против феудалног господара Фрање Тахија (1573). У социјалистичкој Југославији друштвени амбијент је од 1945. креиран тако да се могла направити и фузија између борбе радника и сељака и нових омладинских и културних трендова. Стога је у јавности увек подвлачен југословенски карактер ове рок опере. Прво прaизвођење рок опере Губец-бег загребачког казалишта „Комедија“ одржано је у концертној дворани „Ватрослав Лисински“ у Загребу 5. марта 1975. Губец-бег је сматран највећим спектаклом који је до тада игран на југословенским позоришним сценама. Посебан значај ова рок опера је имала у иностранству, где је остварила велики успех у оквиру југословенске културне дипломатије према Италији, Совјетском Савезу и Мађарској.

Nazad