Катарина БЕШИРЕВИЋ

besirevickatarina@gmail.com

 

Суђење часопису Уј Симпосион у Југославији (1971/72)

 

Апстракт:  Међу цензурисаном штампом и кривичним поступцима вођеним против појединаца у периоду након студентских демонстрација 1968. нашао се и мађарски неоавангардни часопис публикован у Новом Саду. Два броја часописа Уј Симпосион забрањена су крајем 1971, а само пар месеци касније, против два аутора и уредника часописа подигнуте су кривичне пријаве. Циљ овог рада јесте да истражи појаву политичких суђења у Југославији на примеру случаја Уј Симпосиона, путем анализе судских списа, као и на основу прича три сведока овог историјског догађаја.

 

Кључне  речи: Уј Симпосион, политичка суђења, цензура, неоавангарда, нова левица, социјалистичка Југославија, Нови Сад

 

Резиме

Часопис Уј Симпосион (Új Symposion) излазио је на мађарском језику у Новом Саду од средине шездесетих година. Oвај неоавангардни уметничко-критички часопис, како је наведено у његовом поднаслову, окупљао је око себе младе уметнике алтернативне сцене у Новом Саду, пре свега мађарске, али и других националности. У налету репресивне политике Савеза комуниста Југославије након студентских демонстрација 1968. и Хрватског пролећа, два броја часописа су забрањена крајем 1971, а пар месеци касније уследиле су и кривичне пријаве против два аутора и уредника часописа. Текстови два млада уметника, Шандора Роже и Мирослава Мандића, били су главни разлози за забрану два броја Уј Симпосиона, а Рожи и Мандићу 1972. досуђене су и затворске казне. Овај чланак бави се случајем Уј Симпосиона и суђењима против Шандора Роже, Мирослава Мандића и уредника Ота Толнаија, кроз детаљну анализу судских списа (пре свега у Рожином случају) и интервјуа вођених са Шандором  Рожом, као и са професором Тибором Варадијем и уметницом Каталин Ладик, који су такође били блиско повезани са часописом и са судским процесима. Намера нам је била да кроз овај случај прикажемо праксу политичких суђења у социјалистичкој Југославији, с акцентом на касним шездесетим и раним седамдесетим годинама. Такође, чињеница да је часопис издаван на мађарском језику у Југославији додаје још један аспект како овим процесима тако и генерално политичким суђењима тога периода у Југославији.

Nazad