3/2021

Sadržaj

Podaci o autorima

Uputstvo za predaju rukopisa

Naslovna, impresum, CIP

Spisak recenzenata

 

ČLANCI

Srđan MILOŠEVIĆ

ZEMLjIŠNA SVOJINA PREMA VIDOVDANSKOM USTAVU I AGRARNO
PITANjE U KRALjEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA

Apstrakt            PDF

 

Miloš LECIĆ

EVOLUCIJA ANTIKORUPCIJSKOG ZAKONODAVSTVA
U MEĐURATNOJ JUGOSLAVIJI (1918–1941)

Apstrakt            PDF

 

Petar DRAGIŠIĆ

JUGOSLAVIJA I OPŠTI IZBORI U ITALIJI 1948.

Apstrakt            PDF

 

Klaus BUHENAU

TREĆI PUT U SUMRAK? KORUPCIJA U SOCIJALISTIČKOJ JUGOSLAVIJI

Apstrakt            PDF

 

Aleksandar V.MILETIĆ

JUGOSLOVENSKI KOMUNISTI I BELGIJSKI SOCIJALISTI 1950–1955.

Apstrakt            PDF

 

Davor STIPIĆ

AKCIJA SAĐENJA JUGOSLOVENSKOG DELA ŠUME MUČENIKA 1952–1955:
SIMBOLIKA, RITUALI, ZNAČENjE

Apstrakt            PDF

 

Bogdan ŽIVKOVIĆ

PODSTICANjE NEPOSLUŠNOSTI: JUGOSLAVIJA I KOMUNISTIČKA
PARTIJA ITALIJE TOKOM 1956. GODINE

Apstrakt            PDF

 

Vera GUDAC DODIĆ

RODNE POLITIKE JUGOSLOVENSKE DRŽAVE U KONTEKSTU SOCIJALIZMA

Apstrakt            PDF

 

Katarina BEŠIREVIĆ

SUĐENjE ČASOPISU UJ SIMPOSION U JUGOSLAVIJI (1971/72)

Apstrakt            PDF

 

Aleksandar RAKOVIĆ

JUGOSLOVENSKA ROK OPERA GUBEC-BEG (1973–1984)
– POZORIŠNI SPEKTAKL I KULTURNA DIPLOMATIJA

Apstrakt            PDF

 

ISTORIOGRAFIJA

Džon R. LEMPI

SRBIJA I JUGOISTOČNA EVROPA IZMEĐU GLOBALNE
I ISTOČNOEVROPSKE ISTORIJE

Apstrakt            PDF

 

Džon ZAMETICA

NEUHVATLjIVA BALKANSKA VARNICA: 28. JUN 1914, PONOVO I VEČITO

Apstrakt            PDF

 

PRIKAZI

Stefan GUŽVICA

BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK VEDOUCÍCH FUNKCIONÁŘŮ KSČ V LETECH 1921–1989 (2 VOLS),
EDS PETR ANEV, MATĚJ BÍLÝ. PRAGUE: ACADEMIA,
ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ, 2018.

PDF

 

Nemanja RADONjIĆ

KATARZYNA MURAWSKA-MUTHESIUS. IMAGING AND MAPPING EASTERN EUROPE.
SARMATIA EUROPEA TO POST-COMMUNIST BLOC.
NEW YORK – LONDON: ROUTLEDGE, 2021.

PDF

 

Zoran JANjETOVIĆ

CAROLINE MEZGER. FORGING GERMANS: YOUTH, NATION,
AND THE NATIONAL SOCIALIST MOBILIZATION OF ETHNIC GERMANS
IN YUGOSLAVIA, 1918–1944. OXFORD: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2020.

PDF

 

Kristina JORGIĆ STEPANOVIĆ

RÜDIGER SCHNELL. HISTORY OF EMOTION: MODERN – PREMODERN.
BERLIN & BOSTON: DE GRUYTER, 2020.

PDF