2/2022

Насловна, импресум, ЦИП

Садржај

Подаци о ауторима

Упутство за предају рукописа

 

ЧЛАНЦИ

Наташа МИЛИЋЕВИЋ

„Јавност“ и болест у окупираној Србији 1941–1944.

Апстракт ПДФ

Срђан МИЛОШЕВИЋ

Окућница колективизованих сеоских домаћинстава у Југославији (1945–1953)

Апстракт  ПДФ

Бојан СИМИЋ

Социјалистичка Jугославија и државе Jужне Aмерике (1946–1950) – успостављање дипломатских и економских односа

Апстракт  ПДФ

Александар В. МИЛЕТИЋ

Југословенски комунисти и норвешки лабуристи 1951–1956.

Апстракт  ПДФ

Игор ВУКАДИНОВИЋ

Призренски процес 1956. и његова ревизија 1968. године

Апстракт  ПДФ

Саша МИШИЋ

„Не може се више поновити 1948. година!“ Југославија и италијански комунисти и социјалисти 1957–1962.

Апстракт  ПДФ

Александар РАКОВИЋ

Савез социјалистичке омладине Југославије и БУМ фестивал (1971–1978): од антисоцијалистичких појава на фестивалу до социјалистичких корекција

Апстракт  ПДФ

Јован ЧАВОШКИ

За један праведнији свет: Југославија, несврстани и борба за „Нови међународни економски поредак“ (1973–1976)

Апстракт  ПДФ

Јована ПЕРИШИЋ

Спорт (ни)је изнад свега: Олимпијада у Москви 1980. године у перцепцији несврстане Југославије

Апстракт  ПДФ


ЕСЕЈИ

Тодор КУЉИЋ

Самовиђење ангажмана – један сегмент аутобиографије као историјског извора

Апстракт  ПДФ


ИСТОРИОГРАФИЈА

Јан ПЕЛИКАН

Први кораци ка релевантној анализи узрока и исхода косовске кризе. Над књигом Петра Ристановића Косовско питање 1974–1989.

Апстракт  ПДФ


IN MEMORIAM

Проф. др Стеван К. Павловић (1933–2022)

ПДФ


ПРИКАЗИ

Михаел АНТОЛОВИЋ

Andreas D. Boldt. Leopold von Ranke: A Biography. London: Routledge, 2019.

ПДФ

Слободан СЕЛИНИЋ

Душан Спасојевић. Грчка. Рат за независност, стварање државе и препород нације. Београд: Чигоја штампа, ИНИС, ИЕС, Фондација Шапер, 2021.

ПДФ

Ферид МУХИЋ

Салим Кадри Керими. Иселувањето на Турците и другото муслиманско население од Македонија во Турција, по Втората светска војна. Скопје: Академски печат, 2021.

 ПДФ

Љубодраг ДИМИЋ

Александар Животић. Московски гамбит. Југославија, СССР и продор Трећег рајха на Балкан (1938–1941). Београд: Clio, 2020.

 ПДФ

Зоран ЈАЊЕТОВИЋ

Бојан Димитријевић. Србија 1941. Београд: Институт за савремену историју, Catena mundi, 2021.

 ПДФ

Раде РИСТАНОВИЋ

Милутин Живковић. Стара Рашка под италијанском окупацијом 1941–1943, књ. 1 и 2. Београд: Catena Mundi: Институт за савремену историју, 2020.

 ПДФ

Зоран ЈАЊЕТОВИЋ

Михаел Антоловић. Чедомир Попов. Интелектуална биографија. Нови Сад: Матица српска, 2021.

 ПДФ

Богдан ЖИВКОВИЋ

Goran Musić. Making and Breaking the Yugoslav Working Class. The Story of Two Self-Managed Factories. Budapest – New York: Central European University Press, 2021.

ПДФ

Бојан СИМИЋ

Милан С. Јовановић – из Личног фонда – приредиле Данијела М. Милошевић, Неда М. Мирић. Смедерево: Историјски архив у Смедереву, 2022.

 ПДФ

Петар С. ЋУРЧИЋ

Frank Biess. Republik der Angst. Eine andere Geschichte der Bundesrepublik. Rowohlt: Reinbek bei Hamburg, 2019.

 ПДФ

Лука САВЧИЋ

Jeremy Friedman. Ripe for Revolution: Building Socialism in the Third World. Cambrige, Massachusetts and London: Harvard University Press, 2021.

 ПДФ

Никола КОНЕСКИ

The Balkan Route: Historical Transformations from Via Militaris to Autoput, eds Florian Riedler, Nenad Stefanov. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2021. 

ПДФ


ИНФОРМАЦИЈЕ О НАУЧНИМ СКУПОВИМА

Латинка ПЕРОВИЋ

Сто година од рођења Виктора Георгијевича Карасјова, (2. фебруар 1922 – 10. новембар 1991), Москва, 25. 2. 2022.

ПДФ