Александар Раковић

Савез социјалистичке омладине Југославије и БУМ фестивал (1971–1978): од антисоцијалистичких појава на фестивалу до социјалистичких корекција 

Апстракт: На основу штампе Савеза социјалистичке омладине, музичке и забавно-информативне штампе, архивске грађе из Архива Југославије, Дипломатског архива Министарства спољних послова Републике Србије, Историјског архива Београда, као и литературе, рад показује однос омладинске организације према општејугословенском БУМ фестивалу, масовним окупљањима хипика и антисоцијалистичким појавама које су морале да буду кориговане  како би фестивал добио и социјалистички карактер. 

Кључне речи: Савез социјалистичке омладине, БУМ фестивал, Југославија, рокенрол, хипици

Резиме: Југословенска јавност је на прелому шездесетих и седамдесетих пратила велике скупове хипика на Западу и њихове рокенрол фестивале на којима су исказиване антиратне и антиимперијалистичке пароле. Стога је хипи покрет у Југославији био врло популаран, а дугокоси хипици и рокерски састави никада нису у југословенском  социјализму били контракултура. Очекивала се појава „југословенског Вудстока“. Тај епитет, додуше „малог Вудстока“, понео је 1972. БУМ фестивал. Међутим, због антидруштвених појава на БУМ-у 73 и антисоцијалистичких појава на БУМ-у 74, Савез социјалистичке омладине преузео је корективну улогу како би фестивал, поред општејугословенског, добио и социјалистички карактер. Такав карактер био је изражен на БУМ-у 75 и БУМ-у 76, а није оспораван ни касније. Упркос томе што је Савез социјалистичке омладине саорганизацијом БУМ-а 75 спасио овај фестивал од гашења, омладинска организација већ на БУМ-у 76 није желела да буде нити покровитељ нити саорганизатор фестивала. Извесно је да Савез омладине надаље није желео да има туторску улогу, а ни намеру да служи за покривање трошкова фестивала који је у јавности већ био познат као  губиташ. Притом, омладинска организација очито није имала поверење у приватне менаџере који су водили главну реч у организацији.  БУМ 77 био је назнака краја, а БУМ 78 дефинитивни крај овог фестивала, који је имао пионирску улогу у фестивалском повезивању југословенских рокенрол музичара.

 

Nazad