Јан Пеликан

Први кораци ка релевантној анализи узрока и исхода косовске кризе. Над књигом Петра Ристановића Косовско питање 1974–1989.

Апстракт: Рад представља осврт на књигу Петра Ристановића Косовско питање 1974–1989. (Нови Сад, Београд: Прометеј, Информатика, 2019). Резултати Ристановићевог дела су стављени у контекст досадашњих сазнања о овој теми. 

Кључне речи: Петар Ристановић, Србија, Косово, историографија, Срби, Албанци

Резиме: Књига Петра Ристановићa Косовско питање 1974–1989. зналачка је монографија која ће бити важан корак у научном објашњењу косовског питања. Она битно проширује досадашња научна сазнања о тој теми. Настала је на веома богатој архивској грађи и литератури. У есеју су изнета запажања о њеном хронолошком опсегу, методолошким изазовима, структури, те главним ауторовим закључцима и тезама.

Nazad