3/2022

Sadržaj

Podaci o autorima

Spisak recenzenata

Uputstvo za predaju rukopisa

Naslovna, impresum, CIP


ČLANCI

Milan RISTOVIĆ

Dugo putovanje Karla Bluma kroz Balkan 1942–1943. godine. Prilog za istoriju Porajmosa

Apstrakt            PDF

Nataša MILIĆEVIĆ, Nebojša STAMBOLIJA

Svakodnevni i privatni život pripadnika Srpske državne straže u okupiranoj Srbiji 1942‒1944.

Apstrakt            PDF

Olivera DRAGIŠIĆ

Sovjetski savez, Saveznici i početak „sovjetizacije” Rumunije 1944–1945.

Apstrakt            PDF

Zoran JANJETOVIĆ

Iseljavanje kosovskih Albanaca u Tursku pedesetih godina XX veka

Apstrakt            PDF

Marko MILJKOVIĆ

Kuhinja bez „kuhinjske debate“: Jugoslovenska izložba robe široke potrošnje u Moskvi 1960.

Apstrakt            PDF

Tema broja: „Neformalne prakse u jugoistočnoj
Evropi – primeri i analize“

Katarina BIGER, Diana MIŠKOVA, Konstantin ARDELEANU
Uvodni tekst

PDF

Aleksandra BARDAN

(Ne)formalni kanali distribucije u Rumuniji tokom 1980-ih: preduzimljivi strani studenti u drugoj ekonomiji

Apstrakt            PDF

Ognjen TOMIĆ

Primeri neformalnih praksi u trgovinskim odnosima Jugoslavije sa Italijom 1960-ih i 1970-ih

Apstrakt            PDF

Jovanа JOVIĆ

Korpusno-lingvistička analiza afere Agrokomerc na osnovu novinskih članaka Politike

Apstrakt            PDF

Sandra KING - SAVIĆ

Konceptualizacija neformalnih praksi kao lanaca solidarnosti - dijaspora stupa na scenu

Apstrakt            PDF

ISTORIOGRAFIJA

Vukašin MARIĆ

Nova istorija kapitalizma, američka istoriografija i teret ropstva

Apstrakt            PDF

Džon R. LEMPI

Ukrajina i Rusija, nacija i imperija

Apstrakt            PDF

Danilo ŠARENAC

Neprijatno podsećanje na Stogodišnjicu. Moj odgovor Džonu Zametici

Apstrakt            PDF

PRIKAZI

Zoran JANJETOVIĆ

Bojan Simić, Stojadinović u Argentini. Beograd: Institut za evropske studije, Fondacija „Svetozar Miletić“, 2022.

PDF

Dimitrije MATIĆ

Julián Casanova, A Short History of the Spanish Civil War. Bloomsbury: Academic, 2021.

PDF

Andrija KAPETANOVIĆ

Roderick Beaton, Greeks: A Global History. New York: Basic Books, 2021.

PDF

Arsen MILAŠINOVIĆ

Repeating History 1941–1991? Two break-ups of Yugoslavia as Repeated History? Serbian Perspectives, edited by Predrag J. Marković, Bojan B. Dimitrijević. Belgrade: Institute for Contemporary History, 2021.

PDF

Bogdan ŽIVKOVIĆ

Igor Vukadinović, Autonomija Kosova i Metohije u Srbiji (1945–1969). Beograd: Balkanološki institut SANU, 2021.

PDF

INFORMACIJE O NAUČNIM SKUPOVIMA

Božica SLAVKOVIĆ MIRIĆ

The International Conference „Balkan and Baltic States in United Europe: History, Religion, and Culture V” (Tartu, Estonia, September 18–22, 2022)

PDF