2/2020

Sadržaj

Podaci o autorima

Uputstvo za autoreČlanci

Jaroslav Valerijanovič VIŠNjAKOV
DUNAVSKI TRANZIT. RUSKA VOJNA KONTRABANDA
U GODINAMA PRVOG SVETSKOG RATA

Apstrakt            PDF

Siniša LAJNERT, Zoran BUNDALO
ULOGA DIONIČARSKOG DRUŠTVA RUMSKO-VRDNIČKE
LOKALNE ŽELJEZNICE U IZGRADNJI I EKSPLOATACIJI
PRUGE RUMA–VRDNIK I RUDNIKA U VRDNIKU

Apstrakt            PDF

Rastko LOMPAR
KONTAKTI NEMAČKE EVANGELISTIČKE CRKVE I SRPSKE
PRAVOSLAVNE CRKVE U KONTEKSTU NEMAČKE SPOLjNE
POLITIKE PREMA BALKANU 1935–1941.

Apstrakt            PDF

Natalija DIMIĆ
„NA OBNOVI JUGOSLAVIJE RADIMO ZA NEMAČKU“:
NEMAČKI ZAROBLjENICI, ANTIFAŠISTI, PROPAGANDISTI

Apstrakt            PDF

Saša ILIĆ
KRAH POLITIKE ZARADA I CENA U LETO 1945. GODINE

Apstrakt            PDF

Milana ŽIVANOVIĆ
POLITIKA SEĆANjA U JUGOSLAVIJI NA OSLOBODILAČKE
OPERACIJE 1944. I ULOGU CRVENE ARMIJE

Apstrakt            PDF

Olivera DRAGIŠIĆ
„POKRET U PLANINAMA“: ANTIKOMUNISTIČKI POKRET OTPORA
U RUMUNIJI 1944–1962. GODINE

Apstrakt            PDF

 Marko B. MILETIĆ
INCIDENTI NA GRANICAMA IZMEĐU JUGOSLAVIJE
I ZEMALjA INFORMBIROA (1948–1955)

Apstrakt            PDF

Dragiša D. VASIĆ
ISTORIJA I NACIONALNI IDENTITET U SARAJEVSKOJ MAGLI:
PRIMJERI POLITIZACIJE I MITOLOGIZACIJE
BOŠNjAČKOG ISTORIJSKOG NARATIVA

Apstrakt            PDF

Aleksandar RAKOVIĆ
RAZVOJ NATURIZMA U JUGOSLAVIJI NA PRIMERU
KOVERSADE (1961–1981)

Apstrakt            PDF


Istoriografija

Đorđe ĐURIĆ
SVEDOČANSTVO O ĐURI ŠARCU IZ 1928. GODINE: IZVOR
U PRILOG TEZI DA SU MLADOBOSANCI U ZAVERI
OD 28. JUNA 1914. DELOVALI SAMOSTALNO

Apstrakt            PDF

Gavro BURAZOR
DRUGA MONOGRAFIJA O LOGORU JASENOVAC

Apstrakt            PDF

Prikazi

Aleksej ARSENjEV
Galina Ševcova. Crveni makovi za kneginju.
Novi Sad: Književna reč, 2019. 

PDF

Zoran JANjETOVIĆ
Marijana Mraović. Od surove stvarnosti do alternativne realnosti.
Propaganda vlade Milana Nedića 1941–1944. godine
.
Beograd: Medija centar Odbrana, 2019.

PDF

Mihael ANTOLOVIĆ
Stefan Berger with Christoph Conrad. The Past as History. National
Identity and Historical Consciousness in Modern Europe
.
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015.

PDF

Nemanja RADONjIĆ
Southern African Liberation Movements and the Global Cold War „East”.
Transnational Activism 1960–1990
. Oldenburg: De Gruyter, 2019. 

PDF

Vladimir Lj. CVETKOVIĆ
Goran Latinović. Yugoslav-Italian Economic Relations (1918–1941).
Banja Luka: University of Banja Luka, Faculty of Philosophy, 2019.

PDF

Vukašin ZORIĆ
Diana Mishkova. Beyond Balkanism: The Scholarly
Politics of Region Making
.
London, New York: Routledge, 2019.

PDF

Vesna ĐIKANOVIĆ
Olga Manojlović Pintar. Poslednja bitka. Španski borci
i jugoslovenska kriza osamdesetih
.
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2019.

PDF

Nataša MILIĆEVIĆ
Dragan Bogetić. Nesvrstanost kroz istoriju. Od ideje do pokreta.
Beograd: Zavod za udžbenike, 2019.

PDF

Milan PILjAK
Božica Slavković Mirić. Jugoslavija
i Albanija 1945–1948: ekonomski odnosi.

Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2020. 

PDF

Nataša MILIĆEVIĆ
Max Bergholz. Nasilje kao generativna sila: identitet, nacionalizam
i sjećanje u jednoj balkanskoj zajednici
.
Sarajevo–Zagreb: Buybook, 2018.

PDF

Srđan MIĆIĆ
Slavomír Michálek a kol.
Muži diplomacie. Slováci na významných postoch československej
zahraničnej služby.
Liptovský Mikuláš, 2018. 

PDF

Informacije o naučnim skupovima

Aleksandar RAKOVIĆ
Predavanja na Belgorodskom nacionalnom istraživačkom
univerzitetu, Belgorod, Rusija, 11–13. 4. 2019.

PDF

Božica SLAVKOVIĆ MIRIĆ
Međunarodna konferencija Contemporary Challenges on Protection
and Managing of Natural and Cultural Heritage
, Ohrid, 17–19. 1. 2020.

PDF