2/2018

Članci

Jaroslav V. Višnjakov
„Nad beogradom gospodari ’Мoskva’!“ Rusko-srpska vojno-ekonomska saradnja na početku XX veka

Apstrakt              PDF

Božica B. Mladenović
Vlastimir Vuković u velikom ratu: od bitke na Mačkovom kamenu do prelaska na Solunski front

Apstrakt              PDF

Srđan Mićić
Jugoslovenska saradnja sa „Telegrafen Unionom“ i Nemačkim novinarima, 1927–1934. godine

Apstrakt              PDF

Vladan Jovanović
Skopska fabrika alkaloida braće Ognjanović 1936–1945.

Apstrakt              PDF

Dragan Cvetković
Holokaust kao ekstremni oblik stradanja civila okupirane Srbije – numeričko određenje i kvantitativna analiza

Apstrakt              PDF

Dragomir Bondžić, Milutin Živković
Miladin Radulović Krcun (1912–1982). prilozi za biografiju

Apstrakt              PDF

Jovan Čavoški
Ruka pružena preko sveta: Jugoslovenska podrška burmi u borbi protiv spoljne agresije 1952–1954.

Apstrakt              PDF

Aleksandar Raković
Rok opera Isus Hristos superstar u ateljeu 212 (1972–1973)

Apstrakt              PDF

Vera Gudac Dodić
Žene i prakse nasleđivanja na selu u Srbiji

Apstrakt              PDF


Istoriografija

Dragan Pavlović
Recenzije između činjenica i konteksta

Apstrakt              PDF

Branko Bešlin
Urednički rad u publikacijama matice Srpske – iskustva i zapažanja

Apstrakt              PDF


In Memoriam

Dr Andrej Leonidovič Šemjakin (1960–2018)

PDF


Prikazi

Slobodan G. Marković 
Milan Ristović. Na pragu Hladnog rata. Jugoslavija i građanski rat u Grčkoj (1945–1949). Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2016.

PDF

Ljubodrag Dimić
Pravni poredak Nezavisne Države Hrvatske. Beograd: Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2017.

PDF

Ljubodrag Dimić
Predrag Lažetić. Vojni muzej 1878–2014. Beograd: Medija centar „Odbrana“, 2015.

PDF

Jovan Čavoški
Odd Arne Westad. The Cold War: A World History. 
New York: Basic Books, 2017.

PDF

Jovan Čavoški
James A. Tyner. From Rice Fields to Killing Fields:  Nature, Life, and Labor under the Khmer Rouge. Syracuse: Syracuse University Press, 2017.

PDF

Rade Ristanović
Milutin Živković. Nezavisna Država Hrvatska u Srbiji 1941: Ustaški režim u Priboju, Prijepolju, Novoj Varoši i Sjenici (april–septembar 1941). 
Beograd: Društvo istoričara Srbije „Stojan Novaković“, 2018.

PDF

Sanja Petrović Todosijević
Učiteljska škola „Veljko Dugošević“ Požarevac. Letopis škole 1947–1974. Požarevac: Istorijski 
arhiv Požarevac, 2017.

PDF

Slobodan Selinić
Čedomir Višnjić. Vreme sporta i razonode. Titina Hrvatska i njeni Srbi, 1951.–1971. Zagreb:  SKD „Prosvjeta“, 2017.

 PDF

Aleksandar Lukić
Milan Gulić. Stradanje mostarskih Srba u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941–1945. Beograd: Svet knjige, 2017.

 PDF


Informacije o naučnim skupovima

Slobodan Selinić
Stručni skup Brána jazyku a literatuře otevřena, 2018, Beograd, 9–11. 5. 2018.

 PDF

Aleksandar Raković
Trinaesta međuverska konferencija, Doha, Katar, 20–21. 2. 2018.

PDF

Slobodan Selinić
Naučna konferencija History of relations between Czechoslovakia and Yugoslavia, Beograd, Ambasada Republike Češke, 24. 5. 2018.

PDF

Slobodan Selinić
Naučni skup Pravo na pobunu: ‘68. kod nas i u svetu, SANU, Beograd, 4. 6. 2018.

PDF