Токови историје 2/2018

Драган Цветковић

Холокауст као екстремни облик страдања цивила окупиране Србије – нумеричко одређење и квантитативна анализа

 

Апстракт:

Рад представља покушај да се на основу делимично ревидираног пописа „Жртве рата 1941–1945“ прикаже страдање јеврејске заједнице са територије окупиране Србије, компаративно приказано са губицима цивила других националности, првенствено српске. У раду су упоредно разматрани територијална припадност страдалих Јевреја и припадника других националности, њихова полна, старосна и професионална структура, те околности њиховог страдања.


Кључне речи:

холокауст, окупирана Србија, Јевреји, Срби, становништво, региони, полна, старосна и професионална структура, концентрациони логори

Nazad