Токови историје 2/2018

Срђан Мићић

Југословенска сарадња са „Телеграфен унионом“ и немачким новинарима, 1927–1934. године

 

Апстракт:

У раду је истраживан један важан сегмент југословенске пропаганде у немачком говорном подручју, анализом сарадње са „Телеграфен унионом“ и односа са појединим личностима које су биле директни учесници или посредници. Чланак је заснован на релевантној домаћој и
страној историографској литератури и необјављеној архивској грађи похрањеној у архивима у Београду.


Кључне речи:

Југославија, Немачка, Аустрија, пропаганда, новинари, новинске агенције

Nazad