Токови историје 2/2018

Драган Павловић

Рецензије између чињеница и контекста

 

Апстракт:

Недавни скандали с научним часописом Metalurgia International или са докторатима биће коришћени као примери у анализи посебних фактуалних проблема у објављивању у науци. Тврди се, међутим, да контекст одређује епистемску валидност појединих судова и појединачне истине или неистине губе своје независно значење. Насупрот томе, теза коју овде заступамо је да се појединачни факти, тј. њихова когнитивна вредност, морају посматрати изоловано од контекста и да се побољшање социјалних односа може постићи малим, појединачним побољшањима појединачних фактора и микроагенаса и да не треба очекивати да само глобалне промене доводе до побољшања услова живота и социјалног напретка.


Кључне речи:

објављивање, наука, рецензије, контекст, плагијаторство

Nazad