Токови историје 2/2018

Александар Раковић

Рок опера Исус Христос суперстар у Атељеу 212 (1972–1973)

 

Апстракт:

Рад показује путеве којим је рок опера Исус Христос суперстар стигла на репертоар Атељеа 212, важност телевизијског преноса ове позоришне премијере, махом стручне покуде а ређе похвале, однос јавности и скидање представе с репертоара. Чланак је писан на основу архивске грађе у Дипломатском архиву Министарства спољних послова Републике Србије (ДАМСП), домаће штампе (дневне, омладинске, политичке, забавне), домаће и стране научне и стручне литературе.

Кључне речи:

Рок опера Исус Христос суперстар, Атеље 212, рокенрол, авангардно позориште, хипици

Nazad