Токови историје 2/2018

Јарослав В. Вушнјаков

 „Над Београдом господари ’Москва’!“ Руско-српска војно-економска сарадња на почетку ХХ века

 

Апстракт:

У раду се на основу руске архивске и мемоарске грађе, зборника докумената и релевантне литературе анализирају различити аспекти војно-економске сарадње између Руске царевине и Краљевине Србије на почетку 20. века. Указано је на свеобухватни карактер тих односа у периоду од Мајског преврата 1903. до 1915. године.


Кључне речи:

Руска империја, Краљевина Србија, Мајски преврат, војна сарадња, економски односи

Nazad