Токови историје 2/2018

Божица Б. Младеновић

Властимир Вуковић у Великом рату: од Битке на Мачковом камену до преласка на Солунски фронт

 

Апстракт:

Велики рат (1914–1918) је био у историји српског народа велики и преломни догађај. Многи до тада непознати људи дали су несебично свој допринос у одбрани отаџбине и учествовали у покрету отпора. Један од њих је и Властимир Вуковић, који је као добровољац ратовао 1914. године, а потом за време окупације учествовао у герилским акцијама и Топличком устанку. У чланку су приказане његове најважније активности у овом периоду.


Кључне речи:

Властимир Вуковић, Велики рат, Топлички устанак, Солунски фронт, 1914–1918.

Nazad