Токови историје 2/2018

Владан Јовановић

Скопска фабрика алкалоида браће Огњановић 1936–1945.

 

Апстракт:

Овај чланак, заснован на нeистраженој архивској грађи, представља покушај реконструкције делатности Југословенске фабрике алкалоида С. & Ф. Огњановић у Скопљу која је после национализације 1945. наставила са радом као државно предузеће Алкалоид-Скопје. Чланак доноси фактографске појединости и анализу пословног развоја браће Огњановић, који су од произвођача сирева и млечних производа постали водећи (легални) прерађивачи сировог опијума у Југославији. У раду ћемо показати како је њихово упуштање у илегалну производњу и крујумчарење водило заоштравању југословенско-америчких привредних односа, угрозивши извоз македонског опијума у САД.

Кључне речи:

опијум, фабрика алкалоида, хероин, кријумчарење, Скопље, Краљевина Југославија

Nazad