Токови историје 2/2018

Драгомир Бонџић, Милутин Живковић

Миладин Радуловић Крцун (1912–1982).
Прилози за биографију

 

Апстракт:

У чланку се даје преглед живота и рада Миладина Радуловића Крцуна, предратног студента хемије и комунисте, првоборца и илегалца, партизана убаченог у четничке редове, истакнутог партијског функционера после рата, руководиоца рударским и геолошким истраживањима и учесника у југословенском нуклеарном програму. Рад је заснован на архивској грађи похрањеној у архивима и
библиотекама у Београду, Краљеву, Новом Пазару и Пријепољу, као и на релевантној научној литератури.


Кључне речи:

Миладин Радуловић Крцун, Други светски рат, Комунистичка партија Југославије, четници, рударско-геолошка истраживања, нуклеарне сировине, југословенски нуклеарни програм

Nazad