1/2022

Sadržaj

Podaci o autorima

Uputstvo za predaju rukopisa

Naslovna, impresum, CIP

 

ČLANCI

Vesna ĐIKANOVIĆ

„Gde su pare?“ O jednom pokušaju uspostavljanja ekonomske saradnje između Sjedinjenih Američkih Država i Kraljevine SHS

Apstrakt PDF

Milana ŽIVANOVIĆ

Istraga u Prvom ruskom kadetskom korpusu velikog kneza Konstantina Konstantinoviča u Beloj Crkvi 1934. godine

 Apstrakt PDF

Ivana PANTELIĆ, Rade RISTANOVIĆ

Ilegalke, rat i emancipacija: uloga žene u komunističkom pokretu otpora u Beogradu 1941–1944.

 Apstrakt PDF

Milutin ŽIVKOVIĆ

Od okupatora do saveznika. Prelazak divizija „Venecija“ i „Taurinense“ na stranu JVuO i NOVJ posle kapitulacije Italije

 Apstrakt PDF

Vladimir Lj. CVETKOVIĆ

Obnova diplomatskih odnosa Jugoslavije i Rumunije posle Drugog svetskog rata

 Apstrakt PDF

Olivera DRAGIŠIĆ

Socijalističko osvajanje vlasti na balkanskoj tromeđi: slučaj grada Vidina

 Apstrakt PDF

Petar RISTANOVIĆ

Lice i naličje mita o nacionalnoj borbi Albanaca sa Kosova – slučaj Tahira Mehe

 Apstrakt PDF

Olga MANOJLOVIĆ PINTAR

„Špansko pismo“ iz 1984. u dnevničkim beleškama Koče Popovića

 Apstrakt PDF

Nikola MIJATOV

Jugoslavija i Socijalistička internacionala (1951–1954)

 Apstrakt PDF

Kosta NIKOLIĆ

Izvori Haškog tribunala o napadu na JNA u Sarajevu 2. i 3. maja 1992. godine

 Apstrakt PDF

 

ISTORIOGRAFIJA

Nikolaj KOPILOV

Savremena ruska istoriografija o rusko-srpskim odnosima za vreme Prvog svetskog rata i Ruske revolucije

 Apstrakt PDF

 

PRIKAZI

Todor KULJIĆ,

Milan Ristović. Mussolini ante portas – Italijanski fašizam i jugoslovensko susedstvo (1919–1925). Beograd: Službeni glasnik, 2021.

PDF

Zoran JANJETOVIĆ,

Vladimir Geiger, Suzana Leček. „Bog čuva Jugoslaviju“. Politička i ideološka pozadina dizajna i ikonografije novčanica Kraljevine SHS/Jugoslavije.
Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2020.

PDF

Saša ILIĆ,

Vesna S. Aleksić. From Affiliation to Nazification: The Political Destiny Of „Grossbank“ in Yugoslavia 1918–1945. Belgrade: The Institute of Economic Sciences, 2021.

PDF

Zoran JANJETOVIĆ,

Saša Marković. Od prisajedinjenja do prekrajanja. Vojvodina u Kraljevini SHS/Jugoslaviji 1918–1941. Novi Sad: Arhiv Vojvodine, 2020.

PDF

Rastko LOMPAR,

Rade Ristanović. Beogradski ravnogorci: Jugoslovenska vojska u Otadžbini i Ravnogorski pokret u okupiranom Beogradu 1941–1944. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2020.

PDF

Natalija DIMIĆ LOMPAR,

Aleksandar V. Miletić. Titov emisar Milovan Đilas. Diplomatsko-pregovaračke i spoljnopolitičke aktivnosti (1943–1953). Beograd: INIS, 2021.

PDF

Bojan SIMIĆ,

Nikola Mijatov. Sport u službi socijalizma: Jugoslovensko iskustvo 1945–1953. Beograd: Institut za savremenu istoriju, Čigoja štampa, 2020.

PDF

Mihаеl ANTOLOVIĆ,

Milan Subotić. Napred, u prošlost. Studije o politici istorije u Poljskoj, Ukrajini i Rusiji. Beograd: Fabrika knjiga, Peščanik, 2019.

PDF

Ljubodrag DIMIĆ,

Bojan Simić. Jugoslavija i Argentina 1946–1955. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2021.

PDF

 

INFORMACIJE O NAUČNIM SKUPOVIMA

Bojan SIMIĆ

Banjalučki novembarski susreti, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Banja Luka, 19. 11. 2021.

PDF

Bojan SIMIĆ

Dunav – most koji spaja kulture, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Smederevo, 22. 10. 2021.

PDF

Božica SLAVKOVIĆ MIRIĆ

Međunarodna naučna konferencija The Socialist Economy in Albania (1945–1990): ideological basis, failure and consequences, Tirana, 17–18. 11. 2021.

PDF 

Božica SLAVKOVIĆ MIRIĆ

Međunarodna naučna konferencija Balkan Express, Karlov univerzitet u Pragu, 12–13. 11. 2021.

PDF

Slobodan SELINIĆ

Međunarodno arhivističko savetovanje Arhivi – prošlost koja traje, Novi Sad, 6–8. 10. 2021.

PDF