3/2019

Садржај

Подаци о ауторима

Упутство за ауторе

Списак рецензената у 2019. години

 

Чланци

Бојан Симић
Милан Стојадиновић и гроф Ћано – историја једног пријатељства 

Апстракт            ПДФ

Далибор Велојић
Улога војске у развоју стрељачког спорта у Краљевини СХС/Југославији

Апстракт            ПДФ

Божица Славковић Мирић
Мода и забава на Косову и Метохији у периоду између два светска рата 

Апстракт            ПДФ 

Јелена Рафаиловић
Eкономска структура становништва Краљевине СХС 

Апстракт            ПДФ 

Милутин Живковић
„Штука“ – црна берза на простору Старог Раса током окупације Србије у Другом светском рату 

Апстракт            ПДФ

Наташа Милићевић
Увек у мањини: Живојин Перић у окупираној Србији 1941–1944. 

Апстракт            ПДФ 

Корнелија Ајлец
Европска платна унија и преговори о приступању Југославије

Апстракт            ПДФ

Вера Гудац Додић
Старење у Србији у 20. веку: родна перспектива 

Апстракт            ПДФ


Грађа

Немања Девић
Сећања Александра Милошевића – прилог истраживању слома Југословенске војске у отаџбини 1944–1945. године

ПДФ


Прикази

Радмила РАДИЋ
Љубодраг Димић, Никола Жутић. Алојзије Степинац: држава, црква, надбискуп: (1934–1941). Београд: Филип Вишњић, Нови Сад: Арт принт, 2017.

ПДФ

Зоран ЈАЊЕТОВИЋ
Enes S. Omerović. Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini (1918–1941). Sarajevo: Institut za istoriju Univerziteta u Sarajevu, 2019.

ПДФ

Владимир ПЕТРОВИЋ
Традиција и трансформација, зборник радова, књига 2: Транснационална искуства југословенске историје. Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

ПДФ

Владан ЈОВАНОВИЋ
Илијана Чутура, Виолета Јовановић. На Ливадици вечности. Од Учитељске школе до Факултета педагошких наука у Јагодини (1898–2018). Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 2018.

ПДФ

Борис ТОМАНИЋ 
Драгомир Бонџић. Жупа – срез у Србији 1945–1955: Политика, просвета, култура. Александровац: Завичајни музеј Жупе, 2018.

ПДФ

Немања ДЕВИЋ
Сава Банковић. У предворју пакла. Београд: Catena Mundi, 2018.

ПДФ

Вукашин ЗОРИЋ
Alaida Asman. Oblici zaborava. Beograd: Biblioteka XX vek, 2018.

ПДФ

Никола МИЈАТОВ
Тодор Куљић. Прогнани појмови: Неолиберална појмовна ревизија мисли о друштву. Београд: Clio, 2018.

ПДФ

Петар ДРАГИШИЋ
Thomas Bürgisser. Wahlverwandtschaft zweier Sonderfälle im Kalten Krieg. Schweizerische Perspektiven auf das sozialistische Jugoslawien 1943–1991, Diplomatische Dokumente der Schweiz. Bern, 2017.

ПДФ

Момир Н. НИНКОВИЋ
Слободан Селинић. Књижевна дипломатија. Међународна сарадња југословенских писаца од средине педесетих до краја седамдесетих година 20. века. Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

ПДФ

Немања РАДОЊИЋ
Петар Драгишић. Шта смо знали о Италији? Погледи из Београда на Италију 1955–1978.
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

ПДФ

Срђан МИЋИЋ
Димитър Митев. Форин офис срещу ВМРО. Македонският въпрос в българо-британските политически отношения 1919–1923. София, 2019.

ПДФ


Информације о научним скуповима

Срђан МИЋИЋ
5th International NISE Conference The politics of difference in 1919 Europe: Minorities and border populations, Warsaw, 28–29. 5. 2019.

ПДФ

Давор СТИПИЋ
Радионице Недеља америчке културе и друштва, Филозофски факултет у Београду, 11–16. 3. 2019.

ПДФ

Срђан МИЋИЋ
The Greco-Turkish War 1919–1922, Aristotle University of Thessaloniki, 10–12. 5. 2019.

ПДФ

Владан ЈОВАНОВИЋ
Конференција о миграцијама, Универзитет у Барију „Алдо Моро“, 18–20. 6. 2019.

ПДФ

Божица СЛАВКОВИЋ МИРИЋ
Научни скуп Уметност и контекст: Заборављени уметници и уметничка дела, Универзитет у Нишу, 6. 9. 2019.

ПДФ