Токови историје 3/2019

Резиме 

Божица Славковић Мирић 

Мода и забава на Косову и Метохији у периоду између два светска рата 

Апстракт: Уз помоћ одговарајуће литературе, штампе и историјских извора у раду су анализирани и описани менталитет и понашање људи на Косову и Метохији у периоду између два светска рата. Свакодневица је била одређена пољопривредним начином живота на ситном поседу, као и културном и просветном заосталошћу становништва, нарочито на селу. Тешко су продирали модерни утицаји из оближњих градова, јер је сељак љубоморно чувао свој начин живота, обичаје и традицију. Ипак, позитивне особине као што су гостољубивост и духовитост, затим шароликост ношњи, традиција, велики број различитих обичаја, народна књижевност и предања представљају само неке од значајних одлика становништва Косова и Метохије сачуваних до данашњих дана. 

Кључне речи: Косово и Метохија, mеђуратни период, mода, забава, свакодневни живот 

Период између два светска рата на Косову и Метохији карактерисала је пољопривредна делатност великог броја становништва, чиме је била одређена свакодневица људи пре свега на селу. Заокупљени пословима, нису имали времена нити могућности за забаву каква је постојала у граду. Људи на селу окупљали су се на славама, о већим празницима, црквеним славама, саборима, литијама. Девојке су се увече дружиле на прелима, а интересантна забава било је певање уз тепсију која се окретала на поду. Прослава рођендана није било јер је владало сиромаштво, али су се славили имендани. Становници Косова и Метохије, нарочито Албанци, били су чувени по својој гостољубивости. Често су се међусобно посећивали и дружили на тај начин уз музику и разговор. У граду је културно-забавни живот почео да се развија захваљујући појави бископа, али и веће посвећености људи позориштима. Модеран градски начин облачења и понашања почео је да утиче на сеоску моду и да замењује народну ношњу конфекцијским производима. Муслиманско становништво теже је прихватало промене због традиционалне затворености и религиозности. Ипак, модернизација друштвеног живота у годинама пред Други светски рат била је видљива. Промене су биле неизбежне и незаустављиве, све до избијања рата, чиме је модернизација на Косову и Метохији делимично прекинута, а рат је донео неки нови начин живота и нову свест људи.

Nazad