Токови историје 3/2019

Резиме

Милутин Живковић 

„Штука“ – црна берза на простору Старог Раса током окупације Србије у Другом светском рату 

Апстракт: Чланак се бави настанком и развојем црне берзе на подручју Новог Пазра, Тутина, Рашке, Сјенице, Нове Вароши, Прибоја, Пријепоља, Пљеваља и Бијелог Поља између 1941. и 1944. године, исплатљивости многих видова незаконите трговине, масовног учешћа локалног становништва обе вере у разним малверзацијама на тржишту и односима окупационих и колаборационистичких власти, али и устаничких покрета, према овом феномену. 

Кључне речи: црна берза, шверц, шпекуланти, кријумчари, црноберзијанци, малверзације, Стари Рас, Немци, Италијани, граница 

Услед несталности италијанско-немачке границе, општег сиромаштва старорашког становништва, које је стога још у претходним деценијама било окренуто илегалним видовима трговине, као и хаоса који је изазвала окупација, шверц цвета још током 1941. године. Он убрзо прожима све поре друштва. Од малверзација са монополским артиклима и храном, преко кријумчарења оружја, текстила, бензина, алкохола итд, до илегалног протока монете. Црном берзом се баве готово сви: староседеоци – хришћани и муслимани, избеглице, државни службеници, цариници, граничари, четници, партизани, немачки, италијански и бугарски војници. Притом, окупационе и колаборационистичке власти чине недовољно да би сузбиле ову појаву, па она наставља да се грана и да целу старорашку област увлачи у још дубљу економску кризу.

Nazad