1/2017

Чланци:

Милан Ристовић
Између „жртве у крви“ и најважнијег „савезничког доприноса“: Трећи рајх и питање југоисточноевропске нафте у Другом светском рату (с посебним освртом на британске и америчке анализе)

Апстракт          PDF

Јелена Ковачевић
Петко Милетић (1897–1943) – од револуционара до ,,фракционаша“

Апстракт          PDF

Миљан Милкић
Југословенско-италијански преговори о решавању питања оптаната након Другог светског рата

Апстракт          PDF

Петар Жарковић
Сиповска концепција југословенске спољне политике: ДСИП у средишту унутарпартијских спорења

Apstrakt           PDF

Момчило Исић
Настанак и судбина Речника савременог српскохрватског књижевног језика са језичким саветником 
проф. др Милоша Московљевића

Апстракт          PDF

Владимир Љ. Цветковић
Одјек Београдске конференције 1961. године у суседним земљама Источног блока

Апстракт          PDF

Грађа:

Душан Марковић
Срђан Мићић
Одјек Београдске конференције 1961. године у суседним земљама Источног блока

Апстракт          PDF

Бојан Симић
Разговори генерала Милана Недића и Димитрија Љотића са представницима италијанског посланства 
у Београду током пролећа 1942.

Апстракт          PDF

Прикази

Весна Ђикановић
Ulf Brunnbauer. Globalizing Southeastern Europe. Emigrants,
America, and the State since the Late Nineteenth Century.
Lanham: Lexington Books, 2016

Божица Славковић
Др Миомир Гаталовић. Косово и Метохија у државној
политици Југославије 1958–1965. Београд: Институт
за савремену историју, Друштво историчара Србије, 2016.

Наталија Димић
O „nestanku“ nemačkih nacionalnih manjina. Jedno teško poglavlje u
istoriji Jugoslavije 1941–1955. godine. Berlin–Ulm: Fondacija Beg,
proterivanje, pomirenje i Centralni podunavskošvapski muzej, 2016.

Богдан З. Живковић
Paul Preston. The Last Stalinist: The Life of Santiago Carrillo.
London: HarperCollins, 2014.

Филип Митричевић
Dubravka Stojanović. Rađanje globalnog sveta 1880–2015:
vanevropski svet u savremenom dobu. Beograd: Udruženje
za društvenu istoriju, 2015.

Информације о научним скуповима

Милан Совиљ
VII. mezinárodní balkanistické sympozium / 7th International

Symposium on Balkan Studies, Брно, 28–29. 11. 2016.

Петар Драгишић
Научни скуп Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego
1945–1989 / The Student Milieu in the Soviet Bloc Countries 1945–1989,
Вроцлав, 29. 11. – 1. 12. 2016.

Срђан Милошевић
Научна радионица пројекта Transnational Resistance 1936–1948,
Centre for War Studies, University College, Даблин, 31. 3. – 1. 4. 2017.