Токови историје 1/2017

Миљан МИЛКИЋ

Југословенско-италијански преговори о решавању питања оптаната након Другог светског рата


Апстракт:

У чланку се анализира процес преговора између југословенске и италијанске владе у вези са решавањем питања оптаната и указује на проблеме који су пратили спровођење постигнутих споразума. Чланак је писан на основу докумената из Дипломатског архива Министарства спољних послова у Београду, Архива Југославије, објављених законских докумената, као и литературе на словеначком језику.


Кључне речи:

 Југославија, Италија, Уговор о миру са Италијом, становништво, оптанти

Nazad