Токови историје 1/2017

Јелена КОВАЧЕВИЋ

Петко Милетић (1897–1943)  – од револуционара до ,,фракционаша“


Апстракт:

Како је до сада посвећивано мало пажње научној обради појединих личности значајних за комунистички покрет које су сишле са сцене пре избијања Другог светског рата у Југославији, циљ овог рада је осветљавање улоге Петка Милетића у Комунистичкој партији Југославије, која није занемарљива, првенствено у периоду сукоба око преузимања партијског руководства 1937–1939. У историографским радовима и мемоарским изворима о њему налазимо податке информативног карактера и у складу са донетим и важећим судом Партије. Улога Петка Милетића у Комунистичкој партији Југославије је пример на коме су се можда највидљивије преламале промене настале у КПЈ, као и у центру комунистичког покрета, у Коминтерни, након њеног VII конгреса 1935. године. Рад покушава да прикаже какав је заиста био утицај и значај Петка Милетића у комунистичкој организацији у Краљевини Југославији, али с обзиром на оскудне архивске изворе, не пружа потпуну слику деловања и активности ове важне личности комунистичког покрета.


Кључне речи:

Петко Милетић, Комунистичка партија Југославије (КПЈ), Коминтерна, Казнени завод Сремска Митровица, Јосип Броз Тито

Nazad