Токови историје 1/2017

Милан РИСТОВИЋ

Између „жртве у крви“ и најважнијег „савезничког доприноса“: Трећи рајх и питање југоисточноевропске нафте у Другом светском рату (с посебним освртом на британске и америчке анализе)


Апстракт:

Остварење планова Трећег рајха о освајању „животног простора“ на истоку Европе и велика зависност немачке ратне привреде од увоза нафте и деривата, после увођења поморске блокаде, довели су у средиште занимања једине расположиве изворе ове стратешке сировине, који су се налазили на европском југоистоку. Румунска нафта, отварање налазишта у Мађарској и у много мањој мери у другим суседним земљама, преузимање власништва и контроле над нафтним компанијама које су до рата биле у власништву западних држава и САД-а, наметање ексклузивног права за преузимање огромних количина нафте за немачке војне потребе, организација транспорта, спречавање саботажа, поправка рафинерија после савезничких бомбардовања – нека су од питања која се разматрају у тексту. Пажња је посвећена и улози Хермана Нојбахера, немачког специјалног опуномоћеника за привреду.


Кључне речи:

 Други светски рат, југоисточна Европа, Румунија, Мађарска, ратна привреда, немачка зависност од увоза нафте, специјални опуномоћеник за привредна питања

Nazad