Токови историје 1/2017

Момчило ИСИЋ

Настанак и судбина Речника савременог српскохрватског књижевног језика са језичким саветником проф. др Милоша Московљевића


Апстракт:

Рад представља покушај да се на основу Московљевићевих дневничких белешки, као новог историјског извора, и на основу постојеће литературе осветли настанак и судбина Речника савременог српскохрватског књижевног језика са језичким саветником проф. др Милоша Московљевића, који је изазвао велику буру у политичком животу Србије и Југославије, пошто се појавио у предвечерје Брионског пленума и почетка жестоког обрачуна са „великосрпским национализмом“.


Кључне речи:

Милош Московљевић, Речник, српскохрватски књижевни језик, Нолит, Техничка књига

Nazad