Токови историје 1/2017

Душан МАРКОВИЋ

Срђан МИЋИЋ

Сусрети краља Александра и краља Бориса од септембра до децембра 1933. године


Апстракт:

У раду су анализиране улоге краља Александра I Карађорђевића и краља Бориса III Сакс-Кобург-Готског у југословенско-бугарским односима, у периоду преговарања балканских држава о потписивању Балканског пакта. Рад се састоји из уводне студије и документа Fragments de Conversations entre L.L.M.M. le Roi Alexandre et le Roi Boris (au cours de leurs entrevues en septembre, octobre et décembre 1933) који се чува у Архиву Србије.


Кључне речи:

 југословенско-бугарски односи, династичко питање, македонско питање, ВМРО, Црна рука

Nazad