Токови историје 1/2017

Бојан СИМИЋ

Разговори генерала Милана Недића и Димитрија Љотића са представницима италијанског посланства у Београду током пролећа 1942.


Апстракт:

Рад анализира разговоре које су од марта до маја 1942. године генерал Милан Недић и вођа Збора Димитрије Љотић водили са представницима италијанског посланства у Београду. Састоји се од уводне студије и неколико докумената италијанског министарства спољних послова преведених на српски језик.


Кључне речи:

 Милан Недић, Димитрије Љотић, Италија, Други светски рат, окупирана Србија

Nazad