Токови историје 1/2017

Владимир Љ. ЦВЕТКОВИЋ

Одјек Београдске конференције 1961. године у суседним земљама Источног блока


Апстракт:

Рад представља покушај да се на основу југословенских архивских извора и релевантне литаратуре квантитативно и квалитативно анализира одјек Београдске конференције у штампи и на радију Албаније, Бугарске, Румуније и Мађарске као непосредних суседа који су били део Источног блока са којим је Југославија у то време била у идеолошком сукобу.


Кључне речи:

 Београдска конференција, Југославија, Мађарска, Румунија, Бугарска, Албанија, Источни блок, несврстаност

Nazad