Токови историје 1/2017

Петар ЖАРКОВИЋ

Сиповска концепција југословенске спољне политике: ДСИП у средишту унутарпартијских спорења


Апстракт:

Рад представља анализу појаве „сиповске концепције“ југословенске спољне политике и њених основних карактеристика почетком 60-их година 20 века. Посматран је кључни однос између Државног секретаријата за спољне послове Југославије (ДСИП) и Савеза комуниста Југославије (СКЈ), кроз уочавање главних идеја партијске поларизације југословенских комуниста и дилема око одређених спољнополитичких приоритета везаних за однос према Совјетском Савезу.


Кључне речи:

 спољна политика, Југославија, Совјетски Савез, Константин Коча Поповић, Јосип Броз Тито, Александар Ранковић, Марко Никезић

Nazad