3/2020

Sadržaj

Podaci o autorima

Podaci o recenzentima

Uputstvo za autore

 

Članci

Božica B. MLADENOVIĆ
Bugarski okupacioni režim u Srbiji 1915–1918.
u svetlu austrougarskih dokumenata
Apstrakt            PDF

Srđan MIĆIĆ
Peticije manjina protiv jugoslovenskih vlasti
pred Društvom naroda
Apstrakt            PDF

Uroš MIKETIĆ
Iz „jugoslovenskog Sibira“.
Teškoće Pećkog patrijaršijskog manastira 1919–1929. godine
Apstrakt            PDF

Ljubinka ŠKODRIĆ

Žene i plaćeni rad u okupiranoj Srbiji 1941–1944.
Politika kolaboracionističkih i okupacionih vlasti
Apstrakt            PDF

Bojan SIMIĆ

Srpska zastava
– list srpske emigracije u Argentini (1949–1956)
Apstrakt            PDF

Aleksandar V. MILETIĆ

Uloga Milovana Đilasa na Azijskoj socijalističkoj
konferenciji u Rangunu 1953
Apstrakt            PDF

Momir N. NINKOVIĆ

Uspostavljanje saradnje SFRJ i SEV-a 1964. godine
Apstrakt            PDF

Aleksandar RAKOVIĆ
Organizacije i delatnost jugoslovenskih naturista (1972–1991)
Apstrakt            PDF


Istoriografija 

Zoran JANJETOVIĆ 
O listama, indeksima i kvalitetu: da li su povezani?
Apstrakt            PDF

Dubravka STOJANOVIĆ
Skinuti kape i ćutati. Povodom teksta
„Istorija i nacionalni identitet u sarajevskoj magli: primjeri politizacije
i mitologizacije bošnjačkog istorijskog narativa“ Dragiše Vasića
Apstrakt            PDF

Husnija KAMBEROVIĆ
Sarajevska magla i teslićko-banjalučka „vedrina“: nenaučni stavovi u tekstu Dragiše D. Vasića
O „bošnjačkom istorijskom narativu"
Apstrakt            PDF

 

Eseji

Filip MITRIČEVIĆ
Načini na koje nikada nisam razmišljao o svom pradedi:
esej o potencijalima fotografije kao istorijskog dokumenta
Apstrakt            PDF

 

In memoriam

Prof. dr Božica Mladenović (1963–2020)
PDF

 

Prikazi

Radmila RADIĆ
Kosta Nikolić. Jugoslavija, poslednji dani – 1989–1992. Ljudi mržnje, zemlja smrti, 2. Beograd: Službeni glasnik, 2020.
PDF

Zoran JANjETOVIĆ
Andreas Roth. Johann Albrecht von Reiswitz (1899–1962). Vom unbequemen Südosteuropaexperten zum Kunstschützer.
Graz: Ares Verlag, 2020.
PDF

Petar DRAGIŠIĆ
Vladan Jovanović. Opijum na Balkanu. Proizvodnja i promet
opojnih droga 1918–1941
. Zagreb: AGM, 2020. 
PDF

Saša STANOJEVIĆ
NATO agresija u svetlosti pravde
, prir. D. Elezović, U. Šuvaković, B. Rakić. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, 2019. 
PDF

Olga MANOJLOVIĆ PINTAR
Aleksandar Ignjatović. U srpsko-vizantijskom kaleidoskopu, Arhitektura, nacionalizam i imperijalna imaginacija 1878–1941. Beograd: Orion Art, Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, 2016. 
PDF

Bogdan ŽIVKOVIĆ
Stefan Gužvica. Before Tito. The Communist Party of Yugoslavia During the
Great Purge (1936–1940)
. Tallinn: Tallinn University Press, 2020. 
PDF

Perica HADžI-JOVANČIĆ
Zoran Rakić. Tradicija i modernizacija: Leskovac i novi krajevi (1878–1941). Vlasotince: Grafičar N°5, 2019
PDF

Dimitrije MATIĆ
Vladimir Petrović. Etničko čišćenje. Geneza koncepta. Beograd: Institut za savremenu  istoriju, Arhipelag, 2019.
PDF

Zoran JANjETOVIĆ
Bojan Dimitrijević. Ranković. Drugi čovek.
Beograd: Vukotić Media, 2020.
PDF

Miloš TIMOTIJEVIĆ
Kosta St. Pavlović. Dnevnik: 1930–1932, prir. Srđan Mićić, Nataša Milićević. Beograd: Istorijski arhiv Beograda, Institut za noviju istoriju Srbije, 2020.
PDF

 

Informacije o naučnim skupovima

Aleksandar RAKOVIĆ
Konsultacije Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini
, 19. 6. 2020. 
PDF

Aleksandar STOJANOVIĆ
Međunarodna konferencija Kako prevazići traumu izazvanu događajima u Nezavisnoj državi Hrvatskoj tokom Drugog svetskog rata, 19–26. 7. 2020.
PDF

Srđan  MIĆIĆ
 Inne Trianon. Narracje, pamięć, konteksty,
8–9. 10. 2020.
PDF

Slobodan SELINIĆ
Međunarodno arhivističko savetovanje Kultura sećanja
i zaborava – arhivi čuvari pamćenja
, Niš, 7–9. 10. 2020.
PDF