3/2019

Sadržaj

Podaci o autorima

Uputstvo za autore

Spisak recenzenata u 2019. godini

 

Članci

Bojan Simić
Milan Stojadinović i grof Ćano – istorija jednog prijateljstva 

Apstrakt            PDF

Dalibor Velojić
Uloga vojske u razvoju streljačkog sporta u Kraljevini SHS/Jugoslaviji

Apstrakt            PDF

Božica Slavković Mirić
Moda i zabava na Kosovu i Metohiji u periodu između dva svetska rata 

Apstrakt            PDF 

Jelena Rafailović
Ekonomska struktura stanovništva Kraljevine SHS 

Apstrakt            PDF 

Milutin Živković
„Štuka“ – crna berza na prostoru Starog Rasa tokom okupacije Srbije u Drugom svetskom ratu 

Apstrakt            PDF

Nataša Milićević
Uvek u manjini: Živojin Perić u okupiranoj Srbiji 1941–1944. 

Apstrakt            PDF 

Kornelija Ajlec
Evropska platna unija i pregovori o pristupanju Jugoslavije

Apstrakt            PDF

Vera Gudac Dodić
Starenje u Srbiji u 20. veku: rodna perspektiva 

Apstrakt            PDF


Građa

Nemanja Dević
Sećanja Aleksandra Miloševića – prilog istraživanju sloma Jugoslovenske vojske u otadžbini 1944–1945. godine

PDF


Prikazi

Radmila RADIĆ
Ljubodrag Dimić, Nikola Žutić. Alojzije Stepinac: država, crkva, nadbiskup: (1934–1941). Beograd: Filip Višnjić, Novi Sad: Art print, 2017.

PDF

Zoran JANjETOVIĆ
Enes S. Omerović. Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini (1918–1941). Sarajevo: Institut za istoriju Univerziteta u Sarajevu, 2019.

PDF

Vladimir PETROVIĆ
Tradicija i transformacija, 
zbornik radova, knjiga 2: Transnacionalna iskustva jugoslovenske istorije. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2019.

PDF

Vladan JOVANOVIĆ
Ilijana Čutura, Violeta Jovanović. Na Livadici večnosti. Od Učiteljske škole do Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini (1898–2018). Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, 2018.

PDF

Boris TOMANIĆ 
Dragomir Bondžić. Župa – srez u Srbiji 1945–1955: Politika, prosveta, kultura. Aleksandrovac: Zavičajni muzej Župe, 2018.

PDF

Nemanja DEVIĆ
Sava Banković. U predvorju pakla. Beograd: Catena Mundi, 2018.

PDF

Vukašin ZORIĆ
Alaida Asman. Oblici zaborava. Beograd: Biblioteka XX vek, 2018.

PDF

Nikola MIJATOV
Todor Kuljić. Prognani pojmovi: Neoliberalna pojmovna revizija misli o društvu. Beograd: Clio, 2018.

PDF

Petar DRAGIŠIĆ
Thomas Bürgisser. Wahlverwandtschaft zweier Sonderfälle im Kalten Krieg. Schweizerische Perspektiven auf das sozialistische Jugoslawien 1943–1991, Diplomatische Dokumente der Schweiz. Bern, 2017.

PDF

Momir N. NINKOVIĆ
Slobodan Selinić. Književna diplomatija. Međunarodna saradnja jugoslovenskih pisaca od sredine pedesetih do kraja sedamdesetih godina 20. veka. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2019.

PDF

Nemanja RADONjIĆ
Petar Dragišić. Šta smo znali o Italiji? Pogledi iz Beograda na Italiju 1955–1978.
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2019.

PDF

Srđan MIĆIĆ
Dimitъr Mitev. Forin ofis sreщu VMRO. Makedonskiяt vъpros v bъlgaro-britanskite političeski otnošeniя 1919–1923. Sofiя, 2019.

PDF


Informacije o naučnim skupovima

Srđan MIĆIĆ
5th International NISE Conference The politics of difference in 1919 Europe: Minorities and border populations, Warsaw, 28–29. 5. 2019.

PDF

Davor STIPIĆ
Radionice Nedelja američke kulture i društva, Filozofski fakultet u Beogradu, 11–16. 3. 2019.

PDF

Srđan MIĆIĆ
The Greco-Turkish War 1919–1922
, Aristotle University of Thessaloniki, 10–12. 5. 2019.

PDF

Vladan JOVANOVIĆ
Konferencija o migracijama
, Univerzitet u Bariju „Aldo Moro“, 18–20. 6. 2019.

PDF

Božica SLAVKOVIĆ MIRIĆ
Naučni skup Umetnost i kontekst: Zaboravljeni umetnici i umetnička dela, Univerzitet u Nišu, 6. 9. 2019.

PDF