Tokovi istorije 3/2019

Rezime 

Božica Slavković Mirić 

Moda i zabava na Kosovu i Metohiji u periodu između dva svetska rata 

Apstrakt: Uz pomoć odgovarajuće literature, štampe i istorijskih izvora u radu su analizirani i opisani mentalitet i ponašanje ljudi na Kosovu i Metohiji u periodu između dva svetska rata. Svakodnevica je bila određena poljoprivrednim načinom života na sitnom posedu, kao i kulturnom i prosvetnom zaostalošću stanovništva, naročito na selu. Teško su prodirali moderni uticaji iz obližnjih gradova, jer je seljak ljubomorno čuvao svoj način života, običaje i tradiciju. Ipak, pozitivne osobine kao što su gostoljubivost i duhovitost, zatim šarolikost nošnji, tradicija, veliki broj različitih običaja, narodna književnost i predanja predstavljaju samo neke od značajnih odlika stanovništva Kosova i Metohije sačuvanih do današnjih dana. 

Ključne reči: Kosovo i Metohija, međuratni period, moda, zabava, svakodnevni život 

Period između dva svetska rata na Kosovu i Metohiji karakterisala je poljoprivredna delatnost velikog broja stanovništva, čime je bila određena svakodnevica ljudi pre svega na selu. Zaokupljeni poslovima, nisu imali vremena niti mogućnosti za zabavu kakva je postojala u gradu. Ljudi na selu okupljali su se na slavama, o većim praznicima, crkvenim slavama, saborima, litijama. Devojke su se uveče družile na prelima, a interesantna zabava bilo je pevanje uz tepsiju koja se okretala na podu. Proslava rođendana nije bilo jer je vladalo siromaštvo, ali su se slavili imendani. Stanovnici Kosova i Metohije, naročito Albanci, bili su čuveni po svojoj gostoljubivosti. Često su se međusobno posećivali i družili na taj način uz muziku i razgovor. U gradu je kulturno-zabavni život počeo da se razvija zahvaljujući pojavi biskopa, ali i veće posvećenosti ljudi pozorištima. Moderan gradski način oblačenja i ponašanja počeo je da utiče na seosku modu i da zamenjuje narodnu nošnju konfekcijskim proizvodima. Muslimansko stanovništvo teže je prihvatalo promene zbog tradicionalne zatvorenosti i religioznosti. Ipak, modernizacija društvenog života u godinama pred Drugi svetski rat bila je vidljiva. Promene su bile neizbežne i nezaustavljive, sve do izbijanja rata, čime je modernizacija na Kosovu i Metohiji delimično prekinuta, a rat je doneo neki novi način života i novu svest ljudi.

Nazad