Tokovi istorije 3/2019

Rezime

Vera Gudac Dodić 

Starenje u Srbiji u 20. veku: rodna perspektiva 

Apstrakt:  U tekstu su naznačena neka istraživačka pitanja vezana za rodne aspekte starosti. Date su osnovne napomene o ubrzanom demografskom starenju, istorijski osvrt na procese starenja u Srbiji i ukazano je na polnu neravnotežu među starijim stanovništvom, odnosno na feminizaciju starosti. Predstave i percepcije starosti i starijih ženskih osoba, kao i njihovo predstavljanje na domaćem filmu takođe su deo ovog rada. 

Ključne reči: demografsko starenje, feminizacija starosti, žene trećeg životnog doba, predstavljanje starosti 

Ubrzani procesi demografskog starenja u Srbiji smeštaju je među države sa najstarijom populacijom u Evropi. Stanje u kojem gotovo petina stanovnika ima više od 65 godina života značajno determiniše ukupan razvoj društva u Srbiji i ima snažne ekonomske i socijalne implikacije. U tom kontekstu, sve je veći značaj proučavanja starosti iz različitih perspektiva, posledica i ishoda starenja. U ovom radu naznačena su pojedina istraživačka pitanja vezana za rodne aspekte starenja. Masovni mediji značajno utiču na oblikovanje društvene slike o starima. Istovremeno, medijske prestave žena trećeg doba često podržavaju različite stereotipe ili ih pak projektuju. Prezentacija starijih žena na filmu u tekstu se posmatra u nekoliko nasumično izabranih filmova srpske i jugoslovenske kinematografije. Sadržaji u kojima se sreću filmski likovi žena trećeg doba nude različite slike starosti. Figure starijih žena uglavnom su bile na marginama filmskog narativa, ali su nekad iskazane kroz veoma kompleksne likove.

Nazad